23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-133275
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

SRV återvinning AB

Vindere

Ramavtal - Entreprenadmaskiner

(03.07.2019)
Liebherr-Sverige AB
Fallskärmsvägen 5
721 31 Västerås

Ramavtal - Entreprenadmaskiner

(03.07.2019)
Nacka Värmdö Maskin AB
Fenix Väg 20
13444 Gustavsberg

Ramavtal - Entreprenadmaskiner

(03.07.2019)
Rosenqvists Maskin Aktiebolag
ryhovsgatan 2
56192 Huskvarna

Ramavtal - Entreprenadmaskiner

(03.07.2019)
Op System AB
Kova industriområde 1
64296 Malmköping

Ramavtal - Entreprenadmaskiner

(03.07.2019)
Ljungby Maskin AB
Box 314
341 26 Ljungby

Ramavtal - Entreprenadmaskiner

(03.07.2019)
Hydrema Sverige Aktiebolag
Himmelsbodavägen 5
147 39 Tumba

Ramavtal - Entreprenadmaskiner

(03.07.2019)
Delvator Aktiebolag
Traversvägen 16
136 50 Jordbro

Ramavtal - Entreprenadmaskiner


SRV återvinning AB

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SRV återvinning AB
556053-7515
SRV återvinning AB Björkholmsvägen 16
Huddinge
141 46
Sverige
Kontaktperson: Peter Thor
Telefon: +46 705330664
E-post: peter.thor@srvatervinning.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: www.srvatervinning.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=42788
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=42788
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - Entreprenadmaskiner

Referensnummer: 2019/174
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144710
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för köp av entreprenadmaskiner (nya och begagnade) av olika modeller såsom grävlastare, grävmaskin/materialhanterare och hjullastare.

Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning successivt och efter behov där villkoren kommer att kompletteras med specifika villkor på entreprenadmaskinerna utöver minimikrav angivna i upphandlingsdokumentet.

Inga volymgarantier kan lämnas.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - Entreprenadmaskiner

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144710
43200000
43261100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för köp av entreprenadmaskiner (nya och begagnade) av olika modeller såsom grävlastare, grävmaskin/materialhanterare och hjullastare.

Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning successivt och efter behov där villkoren kommer att kompletteras med specifika villkor på entreprenadmaskinerna utöver minimikrav angivna i upphandlingsdokumentet.

Inga volymgarantier kan lämnas.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/05/2019
Slut: 14/05/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/07/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 26/04/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Tegeluddsvägen 1
Stockholm
115 41
Sverige
Telefon: +46 856168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +468 56168001

Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2019

Send til en kollega

0.079