23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 055-126769
Offentliggjort
19.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

SKL Kommentus Inköpscentral AB

Fordon 2018


SKL Kommentus Inköpscentral AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SKL Kommentus Inköpscentral AB
556819-4798
Hornsgatan 15
Stockholm
117 99
Sverige
Kontaktperson: Anna Persson
E-post: anna.persson@sklkommentus.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sklkommentus.se

I.2) Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Fordon 2018

Referensnummer: 10377
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser köp av nya personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton. Avropande UM har även möjlighet att köpa tillhörande service av avropade fordon. Upphandlingen omfattar tre anbudsområden:

Anbudsområde A – Personbilar,

Anbudsområde B – Förmånsbilar,

Anbudsområde C – Transportfordon

Respektive anbudsområde avser hela Sverige som ett geografiskt område.

Respektive anbudsområde innehåller flera fordonsklasser. Anbudsgivaren kan välja att offerera fordon inom en, flera eller samtliga fordonsklasser inom ett anbudsområde.

Anbudet får vara partiellt, det vill säga anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett, två eller samtliga anbudsområden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Personbilar

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34110000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsområdet omfattar följande fordonsklasser:

A Personbil med tjänstevikt* upp till 1 200 kg

B Personbil med tjänstevikt* mellan 1 201 - 1 450 kg

C Personbil med tjänstevikt* mellan 1 451 - 1 600 kg

D Personbil med tjänstevikt* från 1 601 kg eller mer

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom glastak, dragkrok eller

Utrustningspaket. Vid beräkning av ovanstående tjänstevikter görs avdrag från grundbilens faktiska

Tjänstevikt om bilen är utrustad med nedanstående teknik:

— Drivmedel el, laddhybrid eller hybrider -15 %

— Drivmedel diesel eller fordonsgas -5 %

— Fyrhjulsdrift -5 %

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: garantier / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 90 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Förmånsbilar

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34110000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsområdet omfattar följande fordonsklasser:

A Personbil med tjänstevikt* upp till 1 200 kg

B Personbil med tjänstevikt* mellan 1 201 - 1 450 kg

C Personbil med tjänstevikt* mellan 1 451 - 1 600 kg

D Personbil med tjänstevikt* från 1 601 kg eller mer

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom glastak, dragkrok eller

Utrustningspaket. Vid beräkning av ovanstående tjänstevikter görs avdrag från grundbilens faktiska

Tjänstevikt om bilen är utrustad med nedanstående teknik:

— Drivmedel el, laddhybrid eller hybrider -15 %

— Drivmedel diesel eller fordonsgas -5 %

— Fyrhjulsdrift -5 %

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: garantier / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 90 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Transportfordon

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34100000
34130000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsområdet omfattar följande fordonsklasser:

E Minibuss med minst 6 passagerarplatser utöver förarplatsen

F Lätt lastbil med flak eller chassi med eller utan påbyggnad

G Pick-up med enkel-, dubbel-, eller förlängd hytt

H Lätt lastbil med skåp

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: garantier / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 90 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 201-456202
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Subaru Nordic AB
556418-8117
Box 15003
Helsingborg
250 15
Sverige
E-post: jhurtig@subaru.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.subaru.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Kia Motors Sweden AB
556618-8545
Kanalvägen 10A
Upplands Väsby
194 61
Sverige
E-post: a.bergvall@kia.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.kia.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Volvo Car Sverige Aktiebolag
556034-3484
Volvo Personvagnar AB, 50090 HB3S
Göteborg
405 31
Sverige
E-post: jstark28@volvocars.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.volvocars.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Isuzu Sverige AB
556373-3053
Starrvägen 15
Arlöv
232 61
Sverige
E-post: upphandlingar@isuzu-sverige.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.isuzusverige.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Volkswagen Group Sverige AB
556084-0968
Södertälje
151 88
Sverige
E-post: maria.karlsson@volkswagen.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nimag Sverige AB
556754-2658
Vretenvägen 10
Solna
171 54
Sverige
E-post: c.rushbrooke@suzuki.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.suzuki.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
BMW Northern Europe AB
556313-5002
Box 794
Sollentuna
191 27
Sverige
E-post: philip.ericson@bmw.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.bmw.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Toyota Sweden AB
556041-0010
Box 1103
Sundbyberg
172 22
Sverige
E-post: lars.berg@toyota.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.toyota.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mazda Motor Logistics Europe NV Filial Belgien
516403-4919
Faktorvägen 9
Kungsbacka
434 37
Sverige
E-post: aavcu@mazdaeur.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
K.W. Bruun Autoimport AB
556556-8515
Hyllie Boulevard 17
Malmö
215 32
Sverige
E-post: upphandling@peugeot.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.peugeot.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
MMC Bilar Sverige AB
556289-3171
Box 2004
Upplands Väsby
194 02
Sverige
E-post: jonas.edlund@mitsubishimotors.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.mitsubishimotors.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
IVECO Sweden Aktiebolag
556216-7402
Arlövsvägen 23
Arlöv
232 35
Sverige
E-post: marcus.torin@iveco.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.iveco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Honda Motor Europe Limited filial Sverige
516408-1530
Box 31002
Malmö
200 49
Sverige
E-post: hans.andersson@honda-eu.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
FCA Sweden AB
556793-5282
Färögatan 33
Kista
164 43
Sverige
E-post: steven.larsson@fcagroup.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nissan Nordic, Svensk Fil Till Nissan Nordic Europe Oy, Finland
516403-7490
Box 1003
Kista
164 21
Sverige
E-post: fleet.sweden@nissan-europe.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.nissan.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
K.W. Bruun Automotive AB
556723-0833
Box 44080
Stockholm
117 43
Sverige
E-post: upphandling@opel.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.opel.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
FSC Bilar AB
556048-9337
Box 2004
Upplands Väsby
194 02
Sverige
E-post: karl-herman.lovenkjaer@citroen.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.citroen.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Renault Nordic Aktiebolag
556713-6543
Box 1028
KISTA
164 21
Sverige
E-post: fleet.sverige@renault.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.renault.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ford Motor Company Aktiebolag
556023-0053
Box 4023
Solna
169 04
Sverige
E-post: KOPFORD@ford.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.ford.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 333 333 333.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 333 333 333.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Inget ramavtal tecknades med Honda Motor Europe Limited filial Sverige. De drog tillbaka sitt anbud.

Visma annons: https://opic.com/id/afbxnaoejr

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/03/2019

Send til en kollega

0.08