23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-120188
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vafabmiljö Kommunalförbund

Renhållningsfordon i beredskap


Vafabmiljö Kommunalförbund

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Vafabmiljö Kommunalförbund
222000-3129
Returvägen 20
Västerås
721 37
Sverige
Kontaktperson: Casper Tham
E-post: casper.tham@vafabmiljo.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://vafabmiljo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Renhållningsfordon i beredskap

Referensnummer: 2017/0680-VKF
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hyra av renhållningsfordon för insamling av hushållsavfall i de uppdragsområden som idag utförs av RenoNorden. Avtalet träder endast ikraft om RenoNorden inte kan fullgöra sina avtalsförpliktelser under den resterande avtalstiden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144510
34144511
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hyra av renhållningsfordon för insamling av hushållsavfall i de uppdragsområden som idag utförs av RenoNorden. Avtalet träder endast ikraft om RenoNorden inte kan fullgöra sina avtalsförpliktelser under den resterande avtalstiden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 191-391351
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Behovet av renhållningsfordon i beredskap har upphört.

Visma annons: https://opic.com/id/afesfevdmi

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019

Send til en kollega

0.127