23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-119157
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Vafabmiljö Kommunalförbund

Entreprenaddäck med tillhörande service samt reservdelar


Vafabmiljö Kommunalförbund

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Vafabmiljö Kommunalförbund
222000-3129
Returvägen 20
Västerås
721 37
Sverige
Kontaktperson: Nadia Saei
E-post: nadia.saei@vafabmiljo.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://vafabmiljo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Entreprenaddäck med tillhörande service samt reservdelar

Referensnummer: 2018/0895-VKF-4502
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett ramavtal för kontinuerligt inköp och service av entreprenaddäck till VafabMiljö Kommunal förbund.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34350000
45262423
50116500
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ett ramavtal för kontinuerligt inköp och service av entreprenaddäck till VafabMiljö Kommunal förbund.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 036-080544
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

På grund av omfattande ändringar i prismatrisen och upphandlingen kommer att annonseras på nytt inom kort

Visma annons: https://opic.com/id/aflwtoswvo

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/03/2019

Send til en kollega

0.174