23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 051-117124
Offentliggjort
13.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

HBV

Markvårdsmaskiner


HBV

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 036-080636)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
HBV
702000-9226
Box 5199
Johanneshov
121 18
Sverige
Kontaktperson: Adam Anstrin
E-post: adam.anstrin@hbv.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hbv.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Markvårdsmaskiner

Referensnummer: 19-125
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
16311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling är en ramavtalsupphandling som avser markvårdsmaskiner med tillbehör och redskap av olika slag inklusive rikstäckande leverans och garantiåtagande m.m. till HBVs medlemsbolag som finns i hela Sverige. Offererade varor ska i första hand vara lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker. Närmare specifikationer på avtalsföremålet framgår av upphandlingsdokumentet med bilagor i sin helhet.

Denna upphandling består av följande anbudsområden som utvärderas var för sig:

Del A Åkgräsklippare 14-50 hk och redskap/tillbehör

Del B Redskapsbärare 19-24 hk och redskap/tillbehör

Del C Redskapsbärare 25-75 hk och redskap/tillbehör

Del D Redskapsbärare 76-150 hk och redskap/tillbehör

Del E Ej bogserade sopmaskiner och redskap/tillbehör

Del F Bogserade sopmaskiner och tillbehör

Del G Kompakttraktorer och redskap/tillbehör

Del H Kompaktlastare och redskap/tillbehör

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 036-080636

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/03/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 01/04/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 02/04/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.101