23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 051-117033
Offentliggjort
13.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Renova Aktiebolag

Materialhanterare


Renova Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Renova Aktiebolag
556108-3337
Box 156
Göteborg
401 22
Sverige
Kontaktperson: Alexandra Westborg
Telefon: +46 31618418
E-post: alexandra.westborg@renova.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: www.renova.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Materialhanterare

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Avtal gällande hyra av en materialhanterare till Renovas anläggning Kläpp, i Ödsmål.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 520 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34000000
34144000
34144700
34310000
43320000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtal gällande hyra av en materialhanterare till Renovas anläggning Kläpp, i Ödsmål.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 015-030508
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Materialhanterare

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Cs Maskin i Göteborg AB
556724-3091
Salsmästaregatan 19b
Hisings-Backa
422 46
Sverige
E-post: peter.waern@csmaskin.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: www.cs-maskin.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 520 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 43 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Sten Sturegatan 14
Göteborg
411 39
Sverige
Telefon: +46 317327000
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Fax: +46 317117859

Internetadress: www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/03/2019

Send til en kollega

0.119