23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 027-060461
Offentliggjort
07.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Lunds kommun

Tjänstecyklar


Lunds kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lunds kommun
212000-1132
Box 41
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Jeanna Linton Wahlgren
E-post: jeanna.lintonwahlgren@lund.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lund.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tjänstecyklar

Referensnummer: SN 2018/0458
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34430000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar inköp av traditionella cyklar, elcyklar, lådcyklar samt taxicyklar till Lunds kommun. Upphandlingen handlingen är indelad i tre delar, traditionella cyklar och elcyklar, lådcyklar samt taxicyklar.

Egenförsäkran genom ESPD (European Single Procurement Document)

ESPD eller europeisk enhetligt upphandlingsdokument accepteras som preliminär egenförsäkran för (utländska) anbudsgivare. Se https://ec.europa.eu/tools/espd

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34422000
34431000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar inköp av traditionella cyklar, elcyklar, lådcyklar samt taxicyklar till Lunds kommun. Upphandlingen handlingen är indelad i tre delar, traditionella cyklar och elcyklar, lådcyklar samt taxicyklar.

Egenförsäkran genom ESPD (European Single Procurement Document)

ESPD eller europeisk enhetligt upphandlingsdokument accepteras som preliminär egenförsäkran för (utländska) anbudsgivare. Se https://ec.europa.eu/tools/espd

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 244-558825
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen av tjänstecyklar SN 2018/0458, Lunds kommun, avbryts på grund av bristande konkurrens då endast ett anbud per delområde inkommit.

Visma annons: https://opic.com/id/afgavcngnq

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
04/02/2019

Send til en kollega

0.085