23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 027-060131
Offentliggjort
07.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Västerås kommun

Vår-, sommar- och höstsopning


Västerås kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Västerås kommun
212000-2080
Stadshuset, rum C 127
Västerås
721 29
Sverige
Kontaktperson: Anders Josefsson
Telefon: +46 21-391222
E-post: anders.josefsson@vasteras.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasteras.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=42427
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=42427
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vår-, sommar- och höstsopning

Referensnummer: TN-2019/00095-2.6.1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90610000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar avtal för vår-, sommar- och höstsopning för Västerås stad.

Uppdraget är uppdelat i fyra (4) entreprenader i vilka dessa moment ingår:

— Vårsopning – Upptagning av i huvudsak halkbekämpningsmaterial,

— Sommarsopning – Upptagning av i huvudsak frön, skräp, sand m.m,

— Höstsopning – Upptagning av i huvudsak löv.'

Entreprenad 2, Externa objekt Väster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 3, Externa objekt Centrum/Norr

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 4, Externa objekt Öster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Entreprenad 1

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90610000
34144430
34921100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar avtal för vår-, sommar- och höstsopning för Västerås stad.

Uppdraget är uppdelat i fyra (4) entreprenader i vilka dessa moment ingår:

— Vårsopning – Upptagning av i huvudsak halkbekämpningsmaterial,

— Sommarsopning – Upptagning av i huvudsak frön, skräp, sand m.m,

— Höstsopning – Upptagning av i huvudsak löv.'

Entreprenad 2, Externa objekt Väster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 3, Externa objekt Centrum/Norr

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 4, Externa objekt Öster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/03/2019
Slut: 31/08/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Tidsförlängningar på beställarens begäran

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Entreprenad 2

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90610000
34144430
34921100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar avtal för vår-, sommar- och höstsopning för Västerås stad

Uppdraget är uppdelat i fyra (4) entreprenader i vilka dessa moment ingår:

— Vårsopning – Upptagning av i huvudsak halkbekämpningsmaterial,

— Sommarsopning – Upptagning av i huvudsak frön, skräp, sand m.m,

— Höstsopning – Upptagning av i huvudsak löv.'

Entreprenad 2, Externa objekt Väster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 3, Externa objekt Centrum/Norr

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 4, Externa objekt Öster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/03/2019
Slut: 31/08/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Tidsförlängningar på beställarens begäran

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Entreprenad 3

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90610000
34144430
34921100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar avtal för vår-, sommar- och höstsopning för Västerås stad.

Uppdraget är uppdelat i fyra (4) entreprenader i vilka dessa moment ingår:

— Vårsopning – Upptagning av i huvudsak halkbekämpningsmaterial,

— Sommarsopning – Upptagning av i huvudsak frön, skräp, sand m.m,

— Höstsopning – Upptagning av i huvudsak löv.

Entreprenad 2, Externa objekt Väster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 3, Externa objekt Centrum/Norr

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 4, Externa objekt Öster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/03/2019
Slut: 31/08/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Tidsförlängningar på beställarens begäran

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Entreprenad 4

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90610000
34144430
34921100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar avtal för vår-, sommar- och höstsopning för Västerås stad.

Uppdraget är uppdelat i fyra (4) entreprenader i vilka dessa moment ingår:

— Vårsopning – Upptagning av i huvudsak halkbekämpningsmaterial,

— Sommarsopning – Upptagning av i huvudsak frön, skräp, sand m.m,

— Höstsopning – Upptagning av i huvudsak löv.'

Entreprenad 2, Externa objekt Väster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 3, Externa objekt Centrum/Norr

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

Entreprenad 4, Externa objekt Öster

Omfattar skolgårdar, kör- och parkeringsytor samt diverse gemensamhetsytor på kommunala fastigheter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/03/2019
Slut: 31/08/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Tidsförlängningar på beställarens begäran

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/03/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/09/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 07/03/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
Uppsala
751 48
Sverige
Telefon: +46 18-4316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18-100034

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
04/02/2019

Send til en kollega

0.124