23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 234-534534
Offentliggjort
05.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Udbud af kontrakt om køb, levering og servicering af redskabsbærere med tilbehør til Frederiksberg Gartner- og Vejservice


Frederiksberg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Mikael Bach Andersen
E-mail: mian06@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d9ef4be-a913-484d-a7c1-4fe54981b01b/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om køb, levering og servicering af redskabsbærere med tilbehør til Frederiksberg Gartner- og Vejservice

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederiksberg Kommune udbyder hermed indkøbet af 8 redskabsbærere med tilbehør i form af 8 saltspredere.

I købet indgår en 7-årig serviceaftale, og kommunen har option på tilkøb af yderligere redskabsbærere og saltspredere fra leverandøren i en periode på 4 år efter kontraktindgåelsen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 13 153 813.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144420
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Kommune udbyder hermed indkøbet af 8 redskabsbærere med tilbehør i form af 8 saltspredere.

I købet indgår en 7-årig serviceaftale, og kommunen har option på tilkøb af yderligere redskabsbærere og saltspredere fra leverandøren i en periode på 4 år efter kontraktindgåelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kommunen kan tilkøbe yderligere redskabsbærere og saltspredere fra leverandøren i en periode på 4 år efter kontraktindgåelsen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 135-307647
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt om køb, levering og servicering af redskabsbærere med tilbehør til Frederiksberg Gartner- og Vejservice

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Svenningsens Maskinforretning A/S
86668211
Tømmerupvej 13-15
Kastrup
2770
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 153 813.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

Den tilbudsgiver, som kommunen påtænker at tildele kontrakt, vil blive bedt om at fremlægge følgende til dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD:

- Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers soliditetsgrad og årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktpersoner hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD.

Tilbudsgiveren vil endvidere blive bedt om at fremlægge dokumentation for ikke at være omfattet af grundlag for udelukkelse, for danske tilbudsgivere i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2018

Send til en kollega

0.081