23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 219-501500
Offentliggjort
14.11.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Telge Inköp AB

TI 2018-2033 2 st hjulgrävare, Telge Återvinning, Södertälje


Telge Inköp AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Telge Inköp AB
556770-1437
Box 633
Södertälje
151 27
Sverige
Kontaktperson: Ulf Olofsson
E-post: ulf.olofsson@telge.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.telge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

TI 2018-2033 2 st hjulgrävare, Telge Återvinning, Södertälje

Referensnummer: TI 2018-2033
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
43260000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av 2 st (nya eller begagnade) hjulgrävare för Tveta återvinning i Södertälje.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144700
34144710
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av 2 st (nya eller begagnade) hjulgrävare för Tveta återvinning i Södertälje.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 178-402871
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Inga inkomna anbud

Visma annons: https://opic.com/id/afrnantqlz

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm/Nyköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/11/2018

Send til en kollega

0.089