23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 218-499115
Offentliggjort
13.11.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Östersundshem AB

Ramavtal transportfordon eldrift


Östersundshem AB

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 208-474352)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Östersundshem AB
556528-1648
Rådhusgatan 29
Östersund
831 35
Sverige
Kontaktperson: Kenneth Källman PRO
E-post: kenneth.kallman@ostersundsbostader.se
Nuts-kod: SE322

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ostersundsbostader.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal transportfordon eldrift

Referensnummer: 18/12
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal transportfordon, eldrift för Östersundshem.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/11/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 208-474352

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 26/11/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 10/12/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 27/11/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 11/12/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.099