23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492596
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms stad, Serviceförvaltningen

Bilpoolstjänst för Stockholm stad


Stockholms stad, Serviceförvaltningen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad, Serviceförvaltningen
212000-0142
Box 7005
Stockholm
121 07
Sverige
Kontaktperson: Susanne Lamberg
E-post: susanne.lamberg@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bilpoolstjänst för Stockholm stad

Referensnummer: 3.3.2-1057/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inledning

Kommunstyrelsen i Stockholms stad genom servicenämnden inbjuder er att lämna anbud på upphandling av bilpoolstjänst. Avropsberättigade förvaltningar och bolag framgår av bilaga 3.

Omfattning

Inom Stockholms stads koncern fanns drygt 450 personbilar år 2017. Bilpoolen ska ingå som en del i utbud av transportmöjligheter. Bilpoolen ska vara öppen, alternativt halvöppen till privata användare.

Ramavtalet omfattar löpande avrop av bilpoolstjänster. Beställaren garanterar inga volymer eller antal bokningar. Bilpoolens storlek styrs av efterfrågan och detta administreras av leverantören. Anbud ska avse hela tjänsten.

Anbudet ska vara serviceförvaltningen tillhanda senast 26.12.2017

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande till och med 30.6.2018

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34110000
42961300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Inledning

Kommunstyrelsen i Stockholms stad genom servicenämnden inbjuder er att lämna anbud på upphandling av bilpoolstjänst enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdoument med bilagor.

För information om vilka beställare/upphandlande myndigheter som ingår i upphandlingen se bilaga 3 Avropsberättigade förvaltningar och bolag.

Serviceförvaltningens upphandlingsavdelning är stadens samordningsfunktion för centrala (kommunövergripande) och gemensamma upphandlingar. Upphandlingen genomförs av upphandlare från serviceförvaltningen och avtalet förvaltas av miljöförvaltningen.

Omfattning

Inom Stockholms stads koncern fanns drygt 450 personbilar år 2017. Genomsnittliga körsträckan var cirka 1 100 mil per bil och år 2016. 71 procent av bilarna hade körsträckor som var kortare än 1 500 mil under året.

En tidigare utredning år 2014 av 36 verksamheter har konstaterat att minst 26 av dessa har bilar som till viss del kan ersättas med bilpoolsbilar. Vissa förvaltningar och bolag driver idag bilpool i egen regi eller med hjälp av extern leverantör. Sammanlagt 113 bilar, varav 20 idag redan är poolbilar, beräknas kunna föras över till en gemensam bilpool. Bilpoolen ska inte ersätta alla verksamhetsbilar utan ingår som en del i utbud av transportmöjligheter.

Bilpoolen ska vara öppen, alternativt halvöppen till privata användare.

Ramavtalet omfattar löpande avrop av bilpoolstjänster. Beställaren garanterar inga volymer eller antal bokningar. Bilpoolens storlek styrs av efterfrågan och detta administreras av leverantören. De förvaltningar och bolag som inte avropar "egna" bilpoolsbilar ska kunna nyttja tjänsten och ansluta till bilpooler som avropats på det här ramavtalet. I första hand ska förvaltningar och bolag använda avropade elbilar för tjänsten. Det ska vara möjligt att nyttja leverantörens eventuellt övriga bilpoolsbilar.

Anbud ska avse hela tjänsten. Omfattningen och lokaliseringen av bilarna kan komma att förändras under avtalstiden.

Anbudstidens utgång

Den upphandlande myndigheten har inte möjlighet att pröva ett anbud som inkommer för sent.

Anbudet ska vara serviceförvaltningen tillhanda senast 26.12.2017

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande till och med 30.6.2018

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 228-475334
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/02/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sunfleet Carsharing AB
556575-8298
Fabriksgatan 21-25
Göteborg
402 25
Sverige
E-post: foretag@sunfleet.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.sunfleet.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/11/2018

Send til en kollega

0.085