23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 201-456202
Offentliggjort
18.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

SKL Kommentus Inköpscentral AB

Vindere

(19.03.2019)
Honda Motor Europe Limited filial Sverige
Box 31002
200 49 Malmö

(19.03.2019)
Nimag Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna

(19.03.2019)
Renault Nordic Aktiebolag
Box 1028
164 21 KISTA

(19.03.2019)
FCA Sweden AB
Färögatan 33
164 43 Kista

(19.03.2019)
Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby

(19.03.2019)
Isuzu Sverige AB
Starrvägen 15
232 61 Arlöv

(19.03.2019)
K.W. Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö

(19.03.2019)
BMW Northern Europe AB
Box 794
191 27 Sollentuna

(19.03.2019)
MMC Bilar Sverige AB
Box 2004
194 02 Upplands Väsby

(19.03.2019)
Ford Motor Company Aktiebolag
Box 4023
169 04 Solna

(19.03.2019)
K.W. Bruun Automotive AB
Box 44080
117 43 Stockholm

(19.03.2019)
Volvo Car Sverige Aktiebolag
Volvo Personvagnar AB, 50090 HB3S
405 31 Göteborg

(19.03.2019)
Toyota Sweden AB
Box 1103
172 22 Sundbyberg

(19.03.2019)
FSC Bilar AB
Box 2004
194 02 Upplands Väsby

(19.03.2019)
Mazda Motor Logistics Europe NV Filial Belgien
Faktorvägen 9
434 37 Kungsbacka

(19.03.2019)
Subaru Nordic AB
Box 15003
250 15 Helsingborg

(19.03.2019)
Nissan Nordic, Svensk Fil Till Nissan Nordic Europe Oy, Finland
Box 1003
164 21 Kista

(19.03.2019)
Volkswagen Group Sverige AB
151 88 Södertälje

(19.03.2019)
IVECO Sweden Aktiebolag
Arlövsvägen 23
232 35 Arlöv

Fordon 2018


SKL Kommentus Inköpscentral AB

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SKL Kommentus Inköpscentral AB
556819-4798
Hornsgatan 15
Stockholm
117 99
Sverige
Kontaktperson: Anna Persson
E-post: anna.persson@sklkommentus.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sklkommentus.se

I.2) Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afagoqnjxy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afagoqnjxy&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Fordon 2018

Referensnummer: 10377
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser köp av nya personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton. Avropande UM har även möjlighet att köpa tillhörande service av avropade fordon. Upphandlingen omfattar tre anbudsområden:

Anbudsområde A – Personbilar,

Anbudsområde B – Förmånsbilar,

Anbudsområde C – Transportfordon

Respektive anbudsområde avser hela Sverige som ett geografiskt område.

Respektive anbudsområde innehåller flera fordonsklasser. Anbudsgivaren kan välja att offerera fordon inom en, flera eller samtliga fordonsklasser inom ett anbudsområde.

Anbudet får vara partiellt, det vill säga anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett, två eller samtliga anbudsområden.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Personbilar

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34110000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsområdet omfattar följande fordonsklasser:

A Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg

B Personbil med tjänstevikt* mellan 1201 - 1450 kg

C Personbil med tjänstevikt* mellan 1451 - 1600 kg

D Personbil med tjänstevikt* från 1601 kg eller mer

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom glastak, dragkrok eller

Utrustningspaket. Vid beräkning av ovanstående tjänstevikter görs avdrag från grundbilens faktiska tjänstevikt om bilen är utrustad med nedanstående teknik:

— Drivmedel el, laddhybrid eller hybrider -15 %

— Drivmedel diesel eller fordonsgas -5 %

— Fyrhjulsdrift -5 %

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängning får ske vid ett eller flera tillfällen med upp till ett år per tillfälle. Om SKI inte skriftligen angett en kortare förlängningsperiod förlängs avtalet med ett år. När ramavtalet löpt i fyra år löper det ut utan föregående uppsägning.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Förmånsbilar

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34110000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsområdet omfattar följande fordonsklasser:

A Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg

B Personbil med tjänstevikt* mellan 1201 - 1450 kg

C Personbil med tjänstevikt* mellan 1451 - 1600 kg

D Personbil med tjänstevikt* från 1601 kg eller mer

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom glastak, dragkrok eller

Utrustningspaket. Vid beräkning av ovanstående tjänstevikter görs avdrag från grundbilens faktiska

Tjänstevikt om bilen är utrustad med nedanstående teknik:

— Drivmedel el, laddhybrid eller hybrider -15 %

— Drivmedel diesel eller fordonsgas -5 %

— Fyrhjulsdrift -5 %

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängning får ske vid ett eller flera tillfällen med upp till ett år per tillfälle. Om SKI inte skriftligen angett en kortare förlängningsperiod förlängs avtalet med ett år. När ramavtalet löpt i fyra år löper det ut utan föregående uppsägning.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Transportfordon

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34100000
34130000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsområdet omfattar följande fordonsklasser:

E — Minibuss med minst 6 passagerarplatser utöver förarplatsen

F — Lätt lastbil med flak eller chassi med eller utan påbyggnad

G — Pick-up med enkel-, dubbel-, eller förlängd hytt

H — Lätt lastbil med skåp

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängning får ske vid ett eller flera tillfällen med upp till ett år per tillfälle. Om SKI inte skriftligen angett en kortare förlängningsperiod förlängs avtalet med ett år. När ramavtalet löpt i fyra år löper det ut utan föregående uppsägning.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/11/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/07/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 17/11/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2018

Send til en kollega

0.107