23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 194-438280
Offentliggjort
09.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Opdateringer

Annullering
(19.10.2018)

Efter offentliggørelsen af udbuddet er Ordregiver blevet opmærksom på, at udbudsmaterialets tekniske krav i et vist omfang begrænser konkurrencen på en uhensigtsmæssig måde. Dette har ikke være tilsigtet. Derfor har Ordregiver besluttet at annullere udbuddet og samtidig offentliggøre et nyt udbud. Ændringerne i det nye udbud vedrører alene kravspecifikationens (kontraktbilag 2) MK 2.2 + MK 2.3 + KP 5.7.

Udbud af køretøjer til ambulancekørsel


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Olof Palmes Allé 15
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Marcussen
Telefon: +45 30536993
E-mail: Sidsel.Marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
Akutberedskabet, Telegrafvej 5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Marcussen
Telefon: +45 30536993
E-mail: sidsel.marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
Ambulance Syd, Blangstedgårdsvej 8
Odense SØ
5220
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Marcussen
Telefon: +45 30536993
E-mail: sidsel.marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
Præhospitalt Center, Fælledvej 1
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Marcussen
Telefon: +45 30536993
E-mail: sidsel.marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
Præhospitalet, Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Marcussen
Telefon: +45 30536993
E-mail: sidsel.marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221217&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221217&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af køretøjer til ambulancekørsel

Sagsnr.: 1-23-4-72-6-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler en rammeaftale vedrørende køb af køretøjer til ambulancekørsel. Den udbudte opgave omfatter levering og opbygning af køretøjerne samt muligheden for serviceaftale. Udbuddet gennemføres for Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland med option for Region Nordjylland og Region Sjælland til at tilslutte sig aftalen. Region Midtjylland er tovholder for udbudsproceduren. Kontrakt vil blive indgået separat for den enkelte region.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
50100000
50117200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler en rammeaftale vedrørende køb af køretøjer til ambulancekørsel. Den udbudte opgave omfatter levering og opbygning af køretøjerne samt muligheden for serviceaftale. Udbuddet gennemføres for Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland med option for Region Nordjylland og Region Sjælland til at tilslutte sig aftalen. Region Midtjylland er tovholder for udbudsproceduren. Kontrakt vil blive indgået separat for den enkelte region.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på service og reparation pr. køretøj i 4 år eller op til 400 000 km. (Kunden skal ved kontraktindgåelsen angive, om optionen ønskes udnyttet eller ej.,

- Option på montering af særligt kraftigt udrykningshorn ("Martinshorn") (Kunden skal ved bestillingen af det konkrete køretøj angives, om optionen ønskes udnyttet eller ej.),

- Option på udvidet dækservice (Kunden skal ved kontraktindgåelsen angive, om optionen ønskes udnyttet eller ej.),

- Option på tilkøb af Service- og reparationsaftale 1 år eller op til 100 000 km. udover den 4-årige periode, som Service- og reparationsaftalen løber. For optionen gælder de samme vilkår som beskrevet i Kontraktbilag 2 og udbudsmaterialet i øvrigt, men dækker alene det 5 år af køretøjets levetid eller op til 500 000 km. (Den enkelte region skal senest 6 måneder før udløbet af den 4-årige service- og reparationsaftale tage stilling til om optionen om forlængelse af aftalen ønskes udnyttet,

- Option på tilkøb af Service- og reparationsaftale 1 år eller op til 100 000 km. udover den 5-årige periode, som Service- og reparationsaftalen løber. For optionen gælder de samme vilkår som beskrevet i Kontraktbilag 2 og udbudsmaterialet i øvrigt, men dækker alene det 6 år af køretøjets levetid eller op til 600 000 km. (Den enkelte region skal senest 6 måneder før udløbet af den 5-årige service- og reparationsaftale tage stilling til om optionen om forlængelse af aftalen ønskes udnyttet.)

Udbuddet omfatter endvidere følgende frivillige optioner:

- Option på hente-bringe service, jf. Kontraktbilag 3,

- Option aerosoldesinfektionssystem i bårerummet, jf. Kontraktbilag 3,

- Option ekstra alufælge, jf. Kontraktbilag 3.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er muligt at afgive flere tilbud. Såfremt Tilbudsgiver således har mere end ét produkt, der opfylder Ordregivers mindstekrav, kan der afgives op til 3 tilbud pr. Tilbudsgiver, se yderligere information i udbudsmaterialet. Tilbudsvarianter afgives i konkurrence med alle øvrige tilbud, herunder tilbudsvarianter fra samme Tilbudsgiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 15 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af og opbygning af udrykningskøretøjer, hvorved forstås ambulancer, akutlægebiler, akutbiler eller politibiler. Hvis Tilbudsgiver er et konsortium, eller Tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske formåen, kan reference for levering og reference for opbygning lægges sammen.

Under "modtager" bedes Tilbudsgiver i referencelisten i ESPD angive såvel referencens/kundens navn som navn på kontaktpersoner hos kunden og disse personers kontaktoplysninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der forudsættes eventuelt indgået databehandleraftale, jf. Kontraktbilag 2 KP 1.14, for den enkelte region med den valgte leverandør. I givet fald, vil det være den fællesregionale databehandleraftale, der vil danne grundlaget, og denne er vedlagt udbudsmaterialet som et bilag.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2021-22

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til Udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 1,

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2,

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4,

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Det bemærkes, at en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2018

Send til en kollega

0.093