23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 181-409716
Offentliggjort
20.09.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Slagelse Kommune

Udbud af vintermateriel


Slagelse Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Johanne Lam Rasmussen
Telefon: +45 58573011
E-mail: johra@slagelse.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vintermateriel

Sagsnr.: 020518
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44113910
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune byder hermed alle kvalificerede tilbudsgivere velkommen til at deltage i dette udbud om indkøb af vintermateriel til brug for Slagelse Kommune i vinterberedskab perioderne for 2018/2019 og 2019/2020.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 576 680.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sneplove til lastbil

Delkontraktnr.: A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
43313100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Slagelse Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter 2 delleverancer á henholdsvis 5 stk. combiplove til lastbil og 5 stk. cylindrisk sideplove til lastbil. Levering skal ske 15.10.2018. Delaftalen indeholder optioner på leverancer, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Desuden omfatter udbuddet yderligere minimumskrav til bl.a. garanti, service og levering af reservedele m.v. som ligeledes specificeres i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fremgår af det konkrete udbudsmateriale.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedhæftet som dokument.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Saltspredere til traktor

Delkontraktnr.: B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144420
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Slagelse Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter følgende 2 delleverancer á saltspredere til traktor, henholdsvis 5 stk. fugtsaltspredere (1 000 L) og 1 stk. saltspreder (300 L). Levering skal ske 15.10.2018. Delaftalen indeholder optioner på yderligere leverancer, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Desuden omfatter udbuddet yderligere minimumskrav til bl.a. garanti, service og levering af reservedele m.v. som ligeledes specificeres i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fremgår af det konkrete udbudsmateriale.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedhæftet som dokument.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sneplove til traktor

Delkontraktnr.: C
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
43313100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Slagelse Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter 2 delleverancer á henholdsvis 10 stk. combiplove til traktor (veje og pladser) og 0 stk. combiplove til traktor (cykelstier). Levering skal ske 15.10.2018. Delaftalen indeholder optioner på yderligere leverancer, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Desuden omfatter udbuddet yderligere minimumskrav til bl.a. garanti, service og levering af reservedele m.v. som ligeledes specificeres i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fremgår af det konkrete udbudsmateriale.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedhæftet som dokument.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 104-237103
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: A
Betegnelse:

Sneplove til lastbil

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/08/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Svenningsens Maskinforretning A/S
86668211
Tømmerupvej 13-15
Kastrup
2770
Danmark
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: www.svenningsens.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 140 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 590 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: B
Betegnelse:

Saltspredere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/08/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Svenningsens Maskinforretning A/S
86668211
Tømmerrupvej 13-15
Kastrup
2770
Danmark
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: www.svenningsens.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 650 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 141 300.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: C
Betegnelse:

Sneplove til traktor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/08/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Svenningsens Maskinforretning A/S
8666821
Tømmerupvej 13-15
Kastrup
2770
Danmark
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: www.svenningsens.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 750 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Fremgår af udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet For Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr 593 af 2.6.2016, m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage angående udbud omfattet af udbudslovens afsnit II:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet Klagenævnet for Udbud inden

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2018

Send til en kollega

0.352