23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 159-364383
Offentliggjort
21.08.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Tanums kommun

Tankbil till räddningstjänsten


Tanums kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Tanums kommun
212000-1348
Tanumshede
457 81
Sverige
Kontaktperson: Sandra Morin
E-post: sandra.morin@tanum.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tanum.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tankbil till räddningstjänsten

Referensnummer: 2018/0249
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34114110
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är leverans av en fabriksny, färdigpåbyggd tankbil till Räddningstjänsten med placering i Hamburgsund. Leverans ska ske senast 31.12.2018.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144210
34144212
34144213
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med upphandlingen är leverans av en fabriksny, färdigpåbyggd tankbil till Räddningstjänsten med placering i Hamburgsund. Leverans ska ske senast 31.12.2018.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 068-150546
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Inkomna anbud ryms ej inom budget.

Visma annons: https://opic.com/id/afrwuyqywf

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/08/2018

Send til en kollega

0.094