23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 158-361515
Offentliggjort
18.08.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.09.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fede2809-2b23-4e6c-8bff-92f354c0fd54/homepage

Udbyder

Fredericia Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(21.11.2018)
GC Rieber Salt A/S
Fredericia

Opdateringer

Rettelse
(05.09.2018)

Del III.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Økonomisk og finansiel kapacitet
I stedet for:
Læses:
Økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Tilbudsgivers skal dokumentere ved aftalestart at være i besiddelse af en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 000 000 DKK. Dækningssummen er gældende pr. forsikringsskade. Teknisk og/eller faglig formåen: Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år angives med beskrivelse af leverancerne, herunder omsætning og angivelse af kontaktpersoner. Minimumskrav for deltagelse er 3 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelig menes levering af tilsvarende produkter til en offentlig myndighed, stat eller region. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD, Del IV.

Vejsalt - havsalt


Fredericia Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Malene Frederiksen
Telefon: +45 20611387
E-mail: malene.h.frederiksen@fredericia.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fede2809-2b23-4e6c-8bff-92f354c0fd54/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fede2809-2b23-4e6c-8bff-92f354c0fd54/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fede2809-2b23-4e6c-8bff-92f354c0fd54/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fede2809-2b23-4e6c-8bff-92f354c0fd54/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vejsalt - Havsalt

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
14000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fredericia Kommune ønsker at udbyde området: vejsalt - havsalt i løsvægt, til brug for glatførebekæmpelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Fredericia Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fredericia Kommune ønsker at udbyde området: vejsalt - havsalt i løsvægt, til brug for glatførebekæmpelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2018
Slut: 14/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/09/2018
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2018

Send til en kollega

0.108