23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 157-359796
Offentliggjort
17.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mora Kommun

Efterannons: Brandbil till Räddningstjänsten i Älvdalen 2018/00026


Mora Kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Mora Kommun
2120002213
Upphandlingsenheten
Mora
792 80
Sverige
Kontaktperson: Maja Mossberg
Telefon: +46 25026174
E-post: maja.mossberg@mora.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/83723650.aspx

Upphandlarprofil: http://www.morakommun.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Efterannons: Brandbil till Räddningstjänsten i Älvdalen 2018/00026

Referensnummer: MK UH 2018/00026
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144213
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Efterannons av "Öppen upphandling av släck- och räddningsfordon till Älvdalens Räddningstjänst."

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 385 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144200
34144210
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Efterannons av "Öppen upphandling av släck- och räddningsfordon till Älvdalens Räddningstjänst."

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 075-166430
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Brandbil till Räddningstjänsten i Älvdalen 2018/00026

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Floby Rescue AB
Sörbyvägen 15
Floby
521 52
Sverige
Telefon: +46 515723450
E-post: info@flobyrescue.se
Nuts-kod: SE312
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 385 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/08/2018

Send til en kollega

0.088