Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 114-260419
Offentliggjort
Udbudstype
Resultat

Køretøjer til affald


Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Odense Renovation A/S
Snapindvej 21
Att: Transportchef Lars T. Hansen
5200 Odense V
Danmark
Telefon: +45 63138222
Mailadresse: lth@odenserenovation.dk
Fax: +45 63138238

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.odenserenovation.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.odenserenovation.dk/Odense-renovation/Udbud.aspx

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Miljø
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Indkøb af 2 stk. 3-akslede skraldebiler med 2-kammer komprimatorkasse til indsamling af sorteret husholdningsaffald
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Odense Renovation A/S, Snapindvej 21, DK-5200 Odense V

NUTS-kode DK031

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Indkøb af 2 stk. 3-akslede skraldebiler, ca. 300 HK, Euro 6, med 2-kammer komprimatorkasse med E-PTO til indsamling af sorteret husholdningsaffald i Odense Kommune.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34144510

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris + serviceaftale. Vægtning 75
2. Miljø og arbejdsmiljø. Vægtning 25
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2017/S 243-508099 af 19.12.2017

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19.1.2018
V.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 2
Antal bud modtaget elektronisk: 2
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

P. Christensen A/S
Krumtappen 20
5260 Odense S
Danmark
Telefon: +45 63953900
Internetadresse: www.pchristensen.dk

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 4 950 000,00 DKK
Eksklusive moms
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
København
Danmark

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at blive prækvalificeret eller få tildelt opgaven skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet udvalgt. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 12 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende eller maile en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.
Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal der betales et klagegebyr på 20 000 DKK.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15.6.2018

Send til en kollega

0.14