Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 114-259072
Offentliggjort
16.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Midtjylland

Rammeaftale vedrørende levering af køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel til Region Midtjylland


Region Midtjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Præhospitalet, Olof Palmes Allé 34
Århus N
8200
Danmark
Telefon: +45 78414500
E-mail: Sidsel.Marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende levering af køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel til Region Midtjylland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører en rammeaftale vedrørende levering af køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel til Region Midtjylland.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 4 000 000.00 DKK / Højeste bud: 4 000 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Køretøj med 3 sæder

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
50100000
50117100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører en rammeaftale vedrørende levering af køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel til Region Midtjylland.

Det oprindelige udbud blev annulleret, da der ikke indkom konditionsmæssige tilbud. Ordregiver overgik herefter til udbud med forhandling med de afviste tilbudsgivere og modtog herefter kun 1 tilbud.

Kontrakten er tildelt denne ene tilbudsgiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Kontrakten er tildelt direkte / Vægtning: 100
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på montering af særligt kraftigt udrykningshorn ("Martinshorn") (Kunden skal ved bestillingen af det konkrete køretøj angives, om optionen ønskes udnyttet eller ej.),

- Option på tilkøb af Service- og reparationsaftale 1 år udover den 3-årige periode, som Service- og reparationsaftalen løber. For optionen gælder de samme vilkår som beskrevet i Kontraktbilag 2, MK 2.2 og 2.3, men dækker alene det 4. år af køretøjets levetid eller op til 360 000 km. (Den enkelte region skal senest 6 måneder før udløbet af den 3-årige service- og reparationsaftale tage stilling til om optionen om forlængelse af aftalen ønskes udnyttet.),

- Option på hente-bringe service. Optionen er frivillig, og indgår dermed ikke i tilbudsevalueringen, og gælder kun Region Midtjylland.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der er tale om et fælles udbud. Udbuddet er gennemført som et fælles udbud for Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Udbuddet omfatter endvidere option for Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland til at tilslutte sig aftalerne. Regionerne er således enkeltvist berettiget til at indgå kontrakt. Ligesom regionerne enkeltvis vil offentliggøre bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Køretøj med 4 sæder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
50100000
50117100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører en rammeaftale vedrørende levering af køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel til Region Midtjylland.

Det oprindelige udbud blev annulleret, da der ikke indkom konditionsmæssige tilbud. Ordregiver overgik herefter til udbud med forhandling med de afviste tilbudsgivere og modtog herefter kun 1 tilbud.

Kontrakten er tildelt denne ene tilbudsgiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Kontrakten er tildelt direkte / Vægtning: 100
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på montering af særligt kraftigt udrykningshorn ("Martinshorn") (Kunden skal ved bestillingen af det konkrete køretøj angives, om optionen ønskes udnyttet eller ej.),

- Option på tilkøb af Service- og reparationsaftale 1 år udover den 3-årige periode, som Service- og reparationsaftalen løber. For optionen gælder de samme vilkår som beskrevet i Kontraktbilag 2, MK 2.2 og 2.3, men dækker alene det 4. år af køretøjets levetid eller op til 360 000 km. (Den enkelte region skal senest 6 måneder før udløbet af den 3-årige service- og reparationsaftale tage stilling til om optionen om forlængelse af aftalen ønskes udnyttet.),

- Option på hente-bringe service. Optionen er frivillig, og indgår dermed ikke i tilbudsevalueringen, og gælder kun Region Midtjylland.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der er tale om et fælles udbud. Udbuddet er gennemført som et fælles udbud for Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Udbuddet omfatter endvidere option for Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland til at tilslutte sig aftalerne. Regionerne er således enkeltvist berettiget til at indgå kontrakt. Ligesom regionerne enkeltvis vil offentliggøre bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 045-098050
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Køretøj med 3 sæder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Skandinavisk Motor Co. A/S
Park Alle 355
Brøndby
2605
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 4 000 000.00 DKK / Højeste bud: 4 000 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Køretøj med 4 sæder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Skandinavisk Motor Co. A/S
Park Alle 355
Brøndby
2605
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 4 000 000.00 DKK / Højeste bud: 4 000 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2018

Send til en kollega

0.158