Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 113-256646
Offentliggjort
15.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aktiebolaget Borlänge Energi

Vindere

(15.09.2018)
Rolf Ericson Lastvagnar & Bussar AB
Box 727
781 27 Borlänge

Tre stycken sopbilar


Aktiebolaget Borlänge Energi

Meddelande om upphandling

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Aktiebolaget Borlänge Energi
556005-5385
Box 834
Borlänge
781 28
Sverige
Kontaktperson: Josefin Åkerström
E-post: josefin.akerstrom@borlange-energi.se
Nuts-kod: SE312

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.borlange-energi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsveinzkd&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsveinzkd&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tre stycken sopbilar

Referensnummer: ABBE 2018/488
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144511
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling gäller investering i totalt tre stycken fabriksnya sopbilar för att tillgodose Borlänge Energis behov av avfallshantering.

— en tvåfack sidlastad sopbil gasdriven,

— en tvåfack sidlastad sopbil (diesel/HVO-driven),

— en baklastad sopbil (diesel/HVO-driven).

Sopbilen ska utrustas utifrån tekniska krav och påbyggnationer enligt kravspecifikation för respektive bil.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling gäller investering i totalt tre stycken fabriksnya sopbilar för att tillgodose Borlänge Energis behov av avfallshantering.

— en tvåfack sidlastad sopbil gasdriven,

— en tvåfack sidlastad sopbil (diesel/HVO-driven),

— en baklastad sopbil (diesel/HVO-driven).

Sopbilen ska utrustas utifrån tekniska krav och påbyggnationer enligt kravspecifikation för respektive bil.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/01/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/07/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/10/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 16/07/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Falun
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/06/2018

Send til en kollega

0.126