23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 097-222009
Offentliggjort
24.05.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kriminalvården

Hyra av utställningstrailer


Kriminalvården

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kriminalvården
202100-0225
Kriminalvården
Norrköping
601 80
Sverige
Kontaktperson: Stefan Englund
Telefon: +46 703329140
E-post: stefan.englund@kriminalvarden.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kriminalvarden.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hyra av utställningstrailer

Referensnummer: 2017-30454
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kriminalvården upphandlar hyra av en komplett inredd och utvändigt dekorerad utställningstrailer med dragbil och chaufför att användas vid en 12 månader lång rekryterings- och informationsturné inom Sverige.

Information om upphandlingen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 300 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34223000
34223300
34223330
66114000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholm.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kriminalvården upphandlar hyra av en komplett inredd och utvändigt dekorerad utställningstrailer med dragbil och chaufför att användas vid en 12 månader lång rekryterings- och informationsturné inom Sverige.

Information om upphandlingen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Brådskande startdatum.

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 045-098716
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ITREVEX AB
556361-8189
Teknikervägen 9
Nynäshamn
149 45
Sverige
E-post: joakim.engstrom@itrevex.se
Nuts-kod: SE1
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 600 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/05/2018

Send til en kollega

0.098