23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 078-173805
Offentliggjort
21.04.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Arvika Teknik AB

Tvåfacks sopbil


Arvika Teknik AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Arvika Teknik AB
556527-6713
12. Administration
Arvika
671 81
Sverige
Kontaktperson: Cathrin Sköld
E-post: cathrin.skold@arvika.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.arvikateknik.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tvåfacks sopbil

Referensnummer: Dnr 2017-228
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144511
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen innefattar köp av 2 st tvåfacks sopbilar till Arvika Tekniks renhållningsverksamhet, samt 1 st likadan på option.

Omfattning inklusive eventuell option.

Upphandlingen avser inköp av 2 st tvåfacks sopbilar till Arvika Tekniks renhållningsverksamhet.

Engångsköp/specifikt köp.

Option: 1 st likadan sopbil.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/.

Upphandlingen genomförs under förutsättning att den ryms inom för ändamålet budgeterade medel eller politiska beslut. Vid avbrytande av upphandlingen äger anbudsgivaren inte rätt till ersättning.

Om någon av delarna blir överprövade kan avtal tecknas för övriga delar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 528 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144510
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen innefattar köp av 2 st tvåfacks sopbilar till Arvika Tekniks renhållningsverksamhet samt 1 st likadan på option.

Omfattning inklusive eventuell option.

Upphandlingen avser inköp av 2 st tvåfacks sopbilar till Arvika Tekniks renhållningsverksamhet.

Engångsköp/specifikt köp.

Option: 1 st likadan sopbil.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/.

Upphandlingen genomförs under förutsättning att den ryms inom för ändamålet budgeterade medel eller politiska beslut. Vid avbrytande av upphandlingen äger anbudsgivaren inte rätt till ersättning.

Om någon av delarna blir överprövade kan avtal tecknas för övriga delar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Arbetsmiljö / Viktning: Max mervärde 400000
Kostnadskriterium - Namn: Referenser / Viktning: Max mervärde 400000
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Ytterligare 1 st likadan sopbil

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 040-086890
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Helmia Lastbilar AB
556389-9698
Box 103
Sunne
686 23
Sverige
E-post: je.halstensen@helmia.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress:http://www.helmia.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 528 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 6 528 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/04/2018

Send til en kollega

0.127