23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 078-173597
Offentliggjort
21.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kristianstads kommun

Vindere

Tankbil till Räddningstjänsten i Kristianstads kommun

(28.08.2018)
Floby Rescue AB
Sörbyvägen 15
521 52 Floby

Tankbil till Räddningstjänsten i Kristianstads kommun


Kristianstads kommun

Meddelande om upphandling

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kristianstads kommun
212000-0951
Kristianstads kommun Västra storgatan 12
Kristianstad
291 32
Sverige
Kontaktperson: Simon Hjortenbrink
Telefon: +46 44132769
E-post: simon.hjortenbrink@kristianstad.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=37553
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=37553
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tankbil till Räddningstjänsten i Kristianstads kommun

Referensnummer: KS 2018/461
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34114110
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tankbil till Räddningstjänsten i Kristianstads kommun. Fordonet är avsett att nyttjas för insatser vid räddningstjänst i överensstämmelse med lagen och förordningen om Skydd mot olyckor. Fordonet ska registreras som utryckningsfordon som bekostas av leverantören.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 200 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34114110
35111400
35112000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tankbil till Räddningstjänsten i Kristianstads kommun. Fordonet är avsett att nyttjas för insatser vid räddningstjänst i överensstämmelse med lagen och förordningen om Skydd mot olyckor. Fordonet ska registreras som utryckningsfordon som bekostas av leverantören.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 200 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2018
Slut: 30/07/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/05/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/08/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 26/05/2018
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Kalendegatan 6
Malmö
211 35
Sverige
Telefon: +46 40353500
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Fax: +46 40972490

Internetadress:www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/04/2018

Send til en kollega

0.09