23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 057-126162
Offentliggjort
22.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Uppsala kommun

Vindere

Markdrift av hårdgjorda markytor

(26.06.2018)
Upplands Schakt Ek För
Box 2111
750 02 Uppsala

Markdrift av hårdgjorda markytor

(26.06.2018)
Mellansvenska Logistiktransporter AB
Spikgatan 1
753 06 Uppsala

Markdrift av hårdgjorda markytor

(26.06.2018)
Binab Entreprenad AB
Artillerigatan 26
752 37 Uppsala

Markdrift av hårdgjorda markytor

(26.06.2018)
Peab Anläggning AB
Box 808
169 28 Solna

Markdrift av hårdgjorda markytor

(26.06.2018)
Maskinringen Mälardalen Ekonomisk Förening
Åkerbygatan 11
745 37 Enköping

Markdrift av hårdgjorda markytor

(26.06.2018)
Abt Bolagen AB
Järngatan 12
195 04 Rosersberg

Markdrift av hårdgjorda markytor


Uppsala kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Uppsala kommun
212000-3005
Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Uppsala
753 75
Sverige
Kontaktperson: Pierre Stolt
E-post: pierre.stolt@uppsala.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uppsala.se/

I.1) Namn och adresser
Uppsala kommun
212000-3005
Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Uppsala
753 75
Sverige
Kontaktperson: Avtals Export
E-post: avtalsexport@uppsala.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uppsala.se/

I.1) Namn och adresser
Uppsala kommun
212000-3005
Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Uppsala
753 75
Sverige
Kontaktperson: Emma Hügard
E-post: emma.hugard@uppsala.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uppsala.se/

I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=36808
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=36808
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Markdrift av hårdgjorda markytor

Referensnummer: KSN-2018-0659
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34143000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Markdriftentreprenad hårdgjorda markytor inom Uppsala kommun.

Entreprenaden består av tre verksamhetsområden;

1. Vinterväghållning i form av plogning, utlastning och halkbekämpning.

2. Vintersandupptagning.

3. Underhållssopning och lövblåsning.

För mer information om respektive område, se Teknisk beskrivning inklusive bilagor.

Leverantören ska vara i beredskap dygnets alla timmar för arbete, under perioden v42-v15, totalt 26 veckor/säsong. Stor del av arbetet utförs utanför ordinarie arbetstid.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34143000
34144400
34144430
34144440
34921100
43313100
44113900
90610000
90620000
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE1
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Markdriftentreprenad hårdgjorda markytor inom Uppsala kommun.

Entreprenaden består av tre verksamhetsområden;

1. Vinterväghållning i form av plogning, utlastning och halkbekämpning.

2. Vintersandupptagning.

3. Underhållssopning och lövblåsning.

För mer information om respektive område, se Teknisk beskrivning inklusive bilagor.

Leverantören ska vara i beredskap dygnets alla timmar för arbete, under perioden v42-v15, totalt 26 veckor/säsong. Stor del av arbetet utförs utanför ordinarie arbetstid.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

31.7.2023

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/04/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/10/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 25/04/2018
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Sverige
Telefon: +46 184316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadress:www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2018

Send til en kollega

0.079