23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 047-103158
Offentliggjort
08.03.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kraftringen Energi AB (publ)

Upphandling bruksfordon Kraftringen


Kraftringen Energi AB (publ)

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 044-096896)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Kraftringen Energi AB (publ)
556100-9852
Box 25
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Ben Nilsson
E-post: ben.nilsson@kraftringen.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kraftringen.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling bruksfordon Kraftringen

Referensnummer: 18/8
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB (publ) organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen.

Upphandlingen omfattar även Kraftringens dotterbolag, exklusive Kraftringen Service AB 556511-6398. Upphandlingen administreras av Inköpsavdelningen på Kraftringen.

Beskrivning av Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader. Kraftringen har runt 460 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor. Läs mer på www.kraftringen.se.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/03/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 044-096896

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2)
Plats där texten ska ändras: Beskrivning, Beskrivning av förlängning
I stället för:

2 förlängning/ar á 1 månader

Ska det stå:

2 förlängning/ar á 12 månader

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.233