23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 046-101888
Offentliggjort
07.03.2018
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Trafikverket

Vindere

Förmånscykel

(05.06.2018)
Bike Action i sverige AB / Sportson
Axel adlers gata 4
421 32 Västra frölunda

Förmånscykel


Trafikverket

Koncessionsmeddelande

Tjänster

direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Dennis Axelsson
Telefon: +46 771921921
E-post: dennis.axelsson@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205366&B=TRAFIKVERKET
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas elektroniskt via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205366&B=TRAFIKVERKET
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Förmånscykel

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Förmånscykel

Referensnummer: 2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34430000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Anställda medarbetare ska få ett erbjudande av cykelmodeller för att hyra under 36 månader och sedan få köpa ut cykeln för marknadsvärdet.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 28 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34400000
92600000
98000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anställda medarbetare ska få ett erbjudande av cykelmodeller för att hyra under 36 månader och sedan få köpa ut cykeln för marknadsvärdet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 28 000 000.00 SEK
II.2.7) Koncessionens varaktighet
Start: 07/05/2018
Slut: 05/05/2020
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Med option 1+1 år.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade koncessioner
III.2) Villkor för koncessionen
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för utförande av koncessionen:
III.2.3) Information om personal som ska utföra koncessionen

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 06/04/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Nordsamiska, Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Trafikverket
Borlänge
Sverige
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/03/2018

Send til en kollega

0.134