23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 046-101257
Offentliggjort
07.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sveriges Lantbruksuniversitet

Vindere

(07.08.2018)
DaLe Entreprenad AB
Hagby-Forsa 147
740 20 Vänge

Opdateringer

Rettelse
(13.04.2018)

II.2.7)
Placing the text to be modified:Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
instead of:
Datum: 01-05-2018
Read:
Datum: 03-05-2018

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 09-04-2018
Time: 23:59
Read:
Datum: 16-04-2018
Time: 23:59

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 10-04-2018
Time: 00:00
Read:
Datum: 17-04-2018
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afnxhmdcsz

Vallskörd


Sveriges Lantbruksuniversitet

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sveriges Lantbruksuniversitet
202100-2817
Uppsala
750 07
Sverige
E-post: upphandling@slu.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.borago.se

Upphandlarprofil: http://www.slu.se

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsjxphsge&GoTo=Tender
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsjxphsge&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vallskörd

Referensnummer: SLU ua 2018.2.4.4-190
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
16000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inbjuder till anbudsgivning i upphandling av hela maskinkedja gällande vallskörd, där anbudsgivaren är ansvarig för att följande utförs: slåtter, strängläggning/strängluftnig, hackning med tillsättning av ensileringsmedel, transport till plansilo, packning och förberedande täckning. Detta anbud gäller därmed samtliga steg i vallskörden från slåtter till inläggning och täckning av grönmassa samt dokumentation av skörd.

Anbud ska vara på svenska.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
16100000
16130000
16310000
16320000
34311000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE1
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Maskintjänst - vallskörd.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Drivmedel med fossilfritt bränsle / Viktning: 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Slåtterkross / Viktning: 5 %
Pris - Viktning: 85 %
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2018
Slut: 30/04/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/04/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 08/07/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 10/04/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/03/2018

Send til en kollega

0.136