23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-098050
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

RegionHovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland v/Region Midtjylland som tovholder for udbudsproceduren

Vindere

Køretøj med 3 sæder

(16.06.2018)
Skandinavisk Motor Co. A/S
Park Alle 355
2605 Brøndby

Køretøj med 3 eller 4 sæder

(07.07.2018)
Skandinavisk Motor Co. A/S
Park Alle 355
2605 Brøndby

Opdateringer

Annullering
(12.04.2018)

Da alle indkomne tilbud var ukonditionsmæssige overgås til udbud med forhandling efter Udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2.

Udbud af Præhospitale køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel


RegionHovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland v/Region Midtjylland som tovholder for udbudsproceduren

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
RegionHovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland v/Region Midtjylland som tovholder for udbudsproceduren
29190925
Indkøb & Medicoteknik, Olof Palmes Allé 15
Århus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Marcussen
Telefon: +45 30536993
E-mail: Sidsel.Marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
Akutberedskabet, Telegrafvej 5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Marcussen
Telefon: +45 30536993
E-mail: Sidsel.Marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
Præhospitalet, Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Telefon: +45 30536993
E-mail: Sidsel.Marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Marcussen
Telefon: +45 30536993
E-mail: Sidsel.Marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
Præhospitalt Center, Fælledvej 1
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Sidsel Marcussen
Telefon: +45 30536993
E-mail: Sidsel.Marcussen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Udbuddet gennemføres for Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Udbuddet omfatter option for Region Nordjylland, Region Syddanmark og, Region Sjælland til at tilslutte sig aftalen.

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206206&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206206&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Præhospitale køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel

Sagsnr.: 1-23-4-72-6-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler en rammeaftale vedrørende anskaffelse af køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel. Udbuddet gennemføres for Region Hovedstaden og Region Midtjylland med Region Midtjylland som tovholder for udbudsproceduren. Udbuddet omfatter option for Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland til at tilslutte sig aftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Køretøj med 3 sæder

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
50100000
50117100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører rammeaftaler om indkøb af præhospitale køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel til Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Udbuddet omfatter endvidere option for Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland til at tilslutte sig aftalerne. Regionerne er således enkeltvist berettiget til at indgå kontrakt.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via CTM, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades. Anvend følgende link: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Køretøjets sikkerhed og brugervenlighed / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service og reparation / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan i henhold til den enkelte kontrakt vælge at forlænge Kontrakten 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på montering af særligt kraftigt udrykningshorn ("Martinshorn") (Kunden skal ved bestillingen af det konkrete køretøj angives, om optionen ønskes udnyttet eller ej.),

- Option på tilkøb af Service- og reparationsaftale 1 år udover den 3-årige periode, som Service- og reparationsaftalen løber. For optionen gælder de samme vilkår som beskrevet i Kontraktbilag 2, MK 2.2 og 2.3, men dækker alene det 4. år af køretøjets levetid eller op til 360 000 km. (Den enkelte region skal senest 6 måneder før udløbet af den 3-årige service- og reparationsaftale tage stilling til om optionen om forlængelse af aftalen ønskes udnyttet.),

- Option på hente-bringe service. Optionen er frivillig, og indgår dermed ikke i tilbudsevalueringen, og gælder kun Region Midtjylland.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet fremsende Udbudsbilag 1, ”Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument” (herefter benævnt ”ESPD”) i udfyldt stand. ESPD er udarbejdet af Europa-Kommissionen og kan udelukkende åbnes via Kommissionens hjemmeside, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome. Yderligere vejledning findes i udbudsmaterialet.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Køretøj med 4 sæder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
50100000
50117100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører rammeaftaler om indkøb af præhospitale køretøjer til akutbils- og akutlægebilskørsel til Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Udbuddet omfatter endvidere option for Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland til at tilslutte sig aftalerne. Regionerne er således enkeltvist berettiget til at indgå kontrakt.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via CTM, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades. Anvend følgende link: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Køretøjets sikkerhed og brugervenlighed / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service og reparation / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan i henhold til den enkelte kontrakt vælge at forlænge Kontrakten 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på montering af særligt kraftigt udrykningshorn ("Martinshorn") (Kunden skal ved bestillingen af det konkrete køretøj angives, om optionen ønskes udnyttet eller ej.),

- Option på tilkøb af Service- og reparationsaftale 1 år udover den 3-årige periode, som Service- og reparationsaftalen løber. For optionen gælder de samme vilkår som beskrevet i Kontraktbilag 2, MK 2.2 og 2.3, men dækker alene det 4. år af køretøjets levetid eller op til 360 000 km. (Den enkelte region skal senest 6 måneder før udløbet af den 3-årige service- og reparationsaftale tage stilling til om optionen om forlængelse af aftalen ønskes udnyttet.),

- Option på hente-bringe service. Optionen er frivillig, og indgår dermed ikke i tilbudsevalueringen, og gælder kun Region Midtjylland.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet fremsende Udbudsbilag 1, ”Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument” (herefter benævnt ”ESPD”) i udfyldt stand. ESPD er udarbejdet af Europa-Kommissionen og kan udelukkende åbnes via Kommissionens hjemmeside, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome. Yderligere vejledning findes i udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Indsendelse af oplysninger om nettoomsætning, se udbudsmaterialet for yderligere vejledning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 3 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Indsendelse af sammenlignelige referencer, se udbudsmaterialet for yderligere vejledning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af og opbygning af udrykningskøretøjer, hvorved forstås akutlægebiler, akutbiler, ambulancer eller politibiler. Det er et krav, at minimum 1 af referencerne vedrører levering af og opbygning af akutlægebiler/akutbiler. Hvis Tilbudsgiver er et konsortium, eller Tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske formåen, kan reference for levering og reference for opbygning lægges sammen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 12:15
Sted:

Region Midtjylland.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2021-22

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.098