23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 039-084872
Offentliggjort
24.02.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Försvarets materielverk

Köp av hjullastare samt reservdelar, service- och underhåll


Försvarets materielverk

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Försvarets materielverk
202100-0340
Banérgatan 62
Stockholm
115 88
Sverige
Telefon: +46 72-9631177
E-post: christer.x.eriksson@fmv.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fmv.se

I.2) Gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Köp av hjullastare samt reservdelar, service- och underhåll

Referensnummer: 17FMV5860
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144710
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av hjullastare samt tillhörande reservdelar, service- och underhållstjänster.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anskaffning och hyra av hjullastare samt reservdelar, service- och underhållstjänster.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Möjlighet till förlängning i 2 år av avtalet.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 247-517792
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress:http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/02/2018

Send til en kollega

0.143