23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 034-073798
Offentliggjort
17.02.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Jönköpings kommun

Tipp- och kranbil


Jönköpings kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
Jönköping
551 89
Sverige
Kontaktperson: Peter Strandsäter
E-post: peter.strandsater@jonkoping.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2) Gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tipp- och kranbil

Referensnummer: 17/394
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34134000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Jönköpings kommun, Teknisk service, handlar upp en tipp- och kranbil

Inledning.

Jönköpings kommun, Teknisk service, handlar upp en tipp- och kranbil för egen verksamhet.

Upphandlingen omfattar ett (1) st fordon med option om att kunna lösa ut ytterligare ett (1) fordon inom 6 månader från leveranstillfället av det första fordonet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34134200
34140000
34142000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Jönköpings kommun, Teknisk service, handlar upp en tipp- och kranbil

Inledning.

Jönköpings kommun, Teknisk service, handlar upp en tipp- och kranbil för egen verksamhet.

Upphandlingen omfattar ett (1) st fordon med option om att kunna lösa ut ytterligare ett (1) fordon inom 6 månader från leveranstillfället av det första fordonet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande.

Inbytet togs bort.

Visma annons: https://opic.com/id/afbfibykta.

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/02/2018

Send til en kollega

0.132