23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 026-056485
Offentliggjort
07.02.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kiruna kommun

Bokbuss, Kiruna kommun


Kiruna kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kiruna kommun
212000-2783
Stadshuset
Kiruna
98185
Sverige
Kontaktperson: Jan Ekström
E-post: jan.ekstrom@kiruna.se
Nuts-kod: SE332

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kiruna.se

I.2) Gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bokbuss, Kiruna kommun

Referensnummer: 2017-028
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144760
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar byggnation och leverans av en bokbuss enligt de krav och förutsättningar som ställts i förfrågningsunderlaget samt dess bilagor.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 600 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34121000
34144760
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar byggnation och leverans av en bokbuss enligt de krav och förutsättningar som ställts i förfrågningsunderlaget samt dess bilagor.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Funktion, design, arbetsmiljö, tillgänglighet och flexibilitet / Viktning: Reduktionsvärde
Pris - Viktning: Reduktionsvärde
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 182-371999
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/11/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Kiitokori Oy
01587296
Rautatienkatu 2
Kausala
FI-47400
Finland
E-post: olli.aarnio@kiitokori.fi
Nuts-kod: FI

Internetadress:http://www.kiitokori.fi

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Luleå
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/02/2018

Send til en kollega

0.102