23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 020-041648
Offentliggjort
30.01.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Kommune

Forsknings- og udviklingsprojekt med førerløse el-minibusser i Aalborg Øst


Aalborg Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune
29189420
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Mette Skamris
E-mail: mette.skamris@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forsknings- og udviklingsprojekt med førerløse el-minibusser i Aalborg Øst

II.1.2) Hoved-CPV-kode
73120000 - MF05 - CB17
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg kommune ønsker i samarbejde med en privat aktør at videreudvikle teknologien for førerløse el-minibusser ved at afprøve, teste og evaluere anvendelsen af førerløse el-minibusser i sammenhænge, der er repræsentative for de reelle driftsforhold. Samarbejdet skal således også medvirke til at undersøge, i hvilke sammenhænge førerløse el-minibusser kan anvendes, og om de kan bidrage til en forbedret mobilitet.

Aftalen om forsknings- og udviklingsprojektet indgås uden gennemførelse af en forudgående udbudsprocedure, da aftalen er undtaget udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015) i henhold til dennes § 22.

Materiale om forsknings- og udviklingsprojektet kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside (https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune/indhentning-af-tilbud-til-foererloese-el-minibusser) hvor Aalborg Kommune også vil offentliggøre spørgsmål og svar samt eventuelle supplerende oplysninger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
73420000
73430000
34144910 - CB17
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Aalborg Øst.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udviklingsprojektet har for Aalborg Kommune til formål at:

— højne den interne mobilitet i området med brug af førerløse busser på eksisterende offentlig sti,

— mobilisere en gruppe borgere som i dag ikke er så mobile,

— linke boligområder til den øvrige kollektive transport ud af området,

— lade Aalborg Øst være ’first mover’ ved at teste den førerløse teknologi som det første sted i Danmark og derved bidrage til et ’image boost’ af Aalborg Øst,

— øge trygheden i området samt skabe lokalt ejerskab til bussene,

— endelig at bidrage med viden om mødet mellem teknologi, by og mennesker.

Aalborg kommune samarbejder med Aalborg Universitet og Nordjyllands Trafikselskab om projektet. Hovedformålet for Aalborg Universitet er at undersøge mødet mellem den førerløse bus, brugerne og borgerne, samt den eksisterende bys struktur og materialitet, herunder effekter af den førerløse bus på eksempelvis urbane sammenhænge, oplevelser, identitet, tryghed, æstetik og mødesteder langs forbindelsen. Hovedformålet for Nordjyllands Trafikselskab er at undersøge, hvordan den daglige drift med den førerløse bus fungerer i forskellige sammenhænge. Aalborg Kommune forventer derfor, at projektet vil bidrage til ny viden om, hvordan førerløse el-minibusser opfattes af borgere og brugere, herunder hvordan brugen af førerløse el-minibusser kommunikeres bedst muligt.

Som samarbejdspartner skal jeres hovedformål være at videreudvikle teknologien for førerløse el-minibusser ved at afprøve, teste og evaluere teknologien i en dagligdags situation. I skal således arbejde med at forbedre teknologiens driftssikkerhed, herunder hvordan man bedst overvåger og servicerer den førerløse el-minibus.

Tilbud skal sendes elektronisk til afdelingsleder Mette Skamris på e-mail: mette.skamris@aalborg.dk senest tirsdag den 20. februar 2018 kl. 12:00.

Aalborg Kommune forbeholder sig retten til at få præciseret, suppleret eller fuldstændiggjort oplysninger i tilbuddene, ligesom Aalborg Kommune forbeholder sig retten til at gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne.

Aalborg Kommune forbeholder sig dog også retten til at udpege samarbejdspartneren på baggrund af de indkomne tilbud.

Ved valget af samarbejdspartner vil Aalborg Kommune vælge det for Aalborg Kommune mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet vurdering af:

— Det vederlag, som Aalborg Kommune skal betale til tilbudsgiveren for at gennemføre projektet,

— Tilbudsgivers forslag til Udviklingsprojektet.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen om forsknings- og udviklingsprojektet indgås uden gennemførelse af en forudgående udbudsprocedure, da aftalen er undtaget udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015) i henhold til dennes § 22. Der vil derfor ikke blive offentliggjort en udbudsbekendtgørelse, hvorfor man skal se bort fra datoen i del II.3).

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
27/01/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Aftalen om forsknings- og udviklingsprojektet indgås uden gennemførelse af en forudgående udbudsprocedure, da aftalen er undtaget udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015) i henhold til dennes § 22.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/01/2018

Send til en kollega

0.072