23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 250-526975
Offentliggjort
30.12.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Lastväxlarfordon med tillhörande lastväxlarsläp


MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
202100-5984
Norra Klaragatan 18
Karlstad
65181
Sverige
Kontaktperson: Sten Jansson
E-post: sten.jansson@msb.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.msb.se

I.2) Gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lastväxlarfordon med tillhörande lastväxlarsläp

Referensnummer: 17/107
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Lastväxlarfordon med tillhörande lastväxlarsläp + option på ytterligare ett fordon och släp.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34114000
34130000
34140000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lastväxlarfordon med tillhörande lastväxlarsläp + option på ytterligare ett fordon och släp.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande.

Avbruten pga felaktigheter i förfrågningsinderlaget.

Visma annons: https://opic.com/id/afibdduqxm.

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28/12/2017

Send til en kollega

0.145