23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 240-497683
Offentliggjort
14.12.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

www.vesthimmerland.dk/udbud

Udbyder

Vesthimmerlands Kommune

Vindere

Kontrakt på levering af op til 45 biler med servicaftaler

(07.04.2018)
Hanherred & Vesthimerland Biler A/S
Aalborg 1, 9670 Løgstør
9600 Aars

Udbud af biler med tilhørende serviceaftaler


Vesthimmerlands Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vesthimmerlands Kommune
29189471
Vestre Boulevard 7
Aars
9600
Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Dencker
Telefon: +49 99668325
E-mail: Lde@vesthimmerland.dk
Fax: +49 99668450
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vesthimmerland.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.vesthimmerland.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af biler med tilhørende serviceaftaler.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakt på 35 biler med 2-årige serviceaftaler - fortrinsvis til hjemmeplejen. Option på yderligere 10 biler samt forlængelse af serviceaftalerne i 2 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 733 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50112000
50112100
50112200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Vesthimmerlands Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt på levering af 35 biler med 2 årige serviceaftaler - fortrinsvis til hjemmeplejen. Option på køb af yderligere 10 biler samt forlængelse af serviceaftalerne i 2 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og ergonomi / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: CO2 udledning / Vægtning: 15 %
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 733 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Serviceaftalerne kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Køb af yderligere 10 biler.

Forlængelse af serviceaftalerne i 2 x 12 mdr.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Som anført i udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/01/2018
Tidspunkt: 12:15
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud omfattet af Udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2017

Send til en kollega

0.083