23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 239-496843
Offentliggjort
13.12.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

AB Västerås Lokaltrafik

Vindere

(24.05.2018)
Svenska Neoplan Aktiebolag
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva

Ramavtal leverans av bussar med biogasdrift


AB Västerås Lokaltrafik

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
AB Västerås Lokaltrafik
556555-3350
Retortgatan 7
Västerås
72130
Sverige
Kontaktperson: Sören Karlsson
E-post: soren.karlsson@expedio.nu
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasteraslokaltrafik.se

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvghiwumu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvghiwumu&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal leverans av bussar med biogasdrift.

Referensnummer: VL 170 060
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34121000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalet avser leverans av tre busstyper för biogasdrift fördelat på två delar:

— Del 1 18 st. stadsbussar 12 och 92 st. stadsbussar 18 m,

— Del 2 74 st. regionbussar 15 m.

Ramavtalet gäller tiden från kontraktets ikraftträdande till 2020-12-31 med leverans av bussar enligt ovan.

Möjlig förläng på 2 + 2 år, dvs längst tom 2024-12-31 med ytterligare ca 100 bussar.

Beställaren avser att teckna ramavtal för varje del för sig eller för båda tillsammans.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 600 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34120000
34121100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet avser leverans av tre busstyper för biogasdrift fördelat på två delar:

— Del 1 18 st. stadsbussar 12 och 92 s. stadsbussar 18 m,

— Del 2 74 st. regionbussar 15 m.

Ramavtalet gäller tiden från kontraktets ikraftträdande till 2020-12-31 med leverans av bussar enligt ovan.

Möjlig förläng på 2 + 2 år, dvs längst tom 2024-12-31 med ytterligare ca 100 bussar.

Beställaren avser att teckna ramavtal för varje del för sig eller för båda tillsammans.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 600 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2018
Slut: 31/12/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/01/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/07/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 19/01/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltingsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/12/2017

Send til en kollega

0.236