23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 199-409152
Offentliggjort
17.10.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederiksborg Brand og Redning

Vindere

Udbud af HSE mv

(19.01.2018)
Falck Danmark A/S
Polititorvet
1780 København V

Udbud af HSE mv


Frederiksborg Brand og Redning

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksborg Brand og Redning
37222135
Løgismose 3
Frederikssund
3600
Danmark
Kontaktperson: Jesper Marcussen
E-mail: jbmar@fbbr.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/75169537.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/75169537.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/75169537.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/75169537.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af HSE mv.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144210
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederiksborg Brand og Redning udbyder kontrakt om levering af CBRNE-køretøjer, bådtrækkere, slangetender og Hurtig Sluknings Enheder. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler. Se udbudsmaterialet for yderligere information.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34113000
34114000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksborg Brand og Redning udbyder kontrakt om levering af tanksprøjter, vandtankvogne, drejestiger og specialkøretøj. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler:

Delaftale 4A består af 2 CBRNE-køretøjer og læssebagsmæk (option).

Delaftale 4B består af 2 bådtrækkere, påbygning (option) og 1 slangetender.

Delaftale 4C består af 2 Hurtig Sluknings Enheder (HSE) og skæreslukker (option).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftale 4A: Læssebagsmæk (option). Delaftale 4B: Påbygning (option). Delaftale 4C: Skæreslukker (option).

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/11/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/11/2017
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er tale om et genudbud af enkelte delaftaler fra et tidligere udbud. Frederiksborg Brand og Redning havde opdelt det tidligere udbud i 9 delaftaler — nærværende udbud består af de 3 delaftaler. Frederiksborg Brand og Redning har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage yderligere opdeling.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over udbuddet/tildeling af kontrakten være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klager skal være opmærksom på, at samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt, at klagen indgives og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, eller om klagen er indgivet uden for standstill-perioden og hvorvidt der begæres opsættende virkning.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2017

Send til en kollega

0.122