23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 016-025768
Offentliggjort
24.01.2017
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Beredskabsstyrelsen

Vindere

Levering af 16 og 18 tons lastbilchassiser med bred mandskabskabine

(24.01.2017)
Scania Danmark A/S
Industribuen 19
2635 Ishøj

Indkøb af 2 lastbilchassiser


Beredskabsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Beredskabsstyrelsen
52990319
Datavej 16
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: Jeppe Pedersen
E-mail: jepp@brs.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brs.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af 2 lastbilchassiser.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144210
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 2 lastbilchassiser på rammeaftale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 124 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 2 lastbilchassiser på rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen af kontrakten sker på Beredskabsstyrelsens rammeaftale med Scania. Der købes to 3-akslede chassiser i stedet for 2-akslede chassiser, som er udgangspunktet i rammeaftalen. Tilkøbet udgør 120 000 DKK pr. chassis. Alle øvrige aftalevilkår er uændrede, og der har ikke tidligere været ændringer af aftalen. Der er således ikke tale om en grundlæggende ændring i kontrakten jf. udbudslovens § 180.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 004-003455

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 2014/033389
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Levering af 16 og 18 tons lastbilchassiser med bred mandskabskabine

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
20/01/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Scania Danmark A/S
17045210
Industribuen 19
Ishøj
2635
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 124 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Klage over ordregivers valg af procedure mv. kan indgives til Klagenævnet. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2017

Send til en kollega

0.063