23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 231-421388
Offentliggjort
30.11.2016
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Lufthavne A/S

Udbud på Personbiler og varevogne under 5 000 kg


Københavns Lufthavne A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Lufthavne A/S
14707204
Lufthavnsboulevarden 6
Kastrup
2700
Danmark
Kontaktperson: Karsten Hansen
Telefon: +45 31700487
E-mail: karsten.hansen@cph.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.cph.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/101360

I.2) Fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på Personbiler og varevogne under 5 000 kg.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af rammeaftale på køb af nye personbiler og varevogne under 5 000 kg. Indkøbsvolumen estimeres til ca. 128 biler fordelt på køretøjskategorierne i de næste 7 år. Fordelingen på de enkelte køretøjskategorier er ikke fast og kan variere fra år til år. Der garanteres ikke nogen minimumsomsætning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af rammeaftale på køb af nye personbiler og varevogne under 5 000 kg. Indkøbsvolumen estimeres til ca. 128 biler fordelt på køretøjskategorierne i de næste 7 år. Fordelingen på de enkelte køretøjskategorier er ikke fast og kan variere fra år til år. Der garanteres ikke nogen minimumsomsætning.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse som resultat af en procedure med forudgående indkaldelse af tilbud
Forklaring:

Der indkom ingen konditionsmæssige tilbud i det tidligere udbud, hvorfor der blev iværksat en ny procedure uden forudgående bekendtgørelse, jf. artikel 50, litra a.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 192-345733
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud på Personbiler og varevogne under 5 000 kg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2016
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der indkom ingen konditionsmæssige tilbud i det tidligere udbud, hvorfor der er iværksat en ny procedure uden forudgående bekendtgørelse, jf. artikel 50, litra a.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: kluf@erst.dk

Internetadresse:http://www.kluf.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2016

Send til en kollega

0.047