23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vejle Kommune

Levering af vintergrej (spredere) til Vejle Kommune


Vejle Kommune

367565-2024 - Resultater
Danmark – Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) – Levering af vintergrej (spredere) til Vejle Kommune
OJ S 120/2024 21/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vejle Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering af vintergrej (spredere) til Vejle Kommune
Beskrivelse : Udbud på levering af vintergrej (spredere) til Vejle Kommune. Delaftale 1: Ladspreder kl. 1-3 veje Delaftale 2: Stor traktorspreder kl. 2-3 veje uden befugtning Delaftale 3: Stor traktorspreder kl. 2-3 veje med befugtning Delaftale 4: Lille traktorspreder til fortov og sti
Identifikator for proceduren : 878066bf-8c54-4699-83d3-822af003b7fe
Tidligere bekendtgørelse : 995b91b3-aefe-49b7-9663-9f540ad94e3e-01
Intern identifikator : 88.00.00-G01-3-24
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud efter udbudsloven
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 44000000   Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144420   Saltspredere, 44113910   Materialer til vintervedligeholdelse
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Vejle Kommune.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 480 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 472 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 - Ladspreder kl. 1-3 veje
Beskrivelse : Den udbudte aftale omfatter levering og servicering af ladspredere kl. 1-3 veje (inkl. alle relevante delelementer) samt udvalgte reservedele, jf. bilag 2, kravspecifikationen og bilag 3, tilbudsliste.
Intern identifikator : 88.00.00-G01-3-24-01
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 44000000   Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144420   Saltspredere, 44113910   Materialer til vintervedligeholdelse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Vejle Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud af tildelingskriteriet pris
Beskrivelse : Delaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet pris. Ved den økonomisk mest fordelagtige pris forstås den lavest afgivende pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Der henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Vejle Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Vejle Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejle Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 - Stor traktorspreder kl. 2-3 veje uden befugtning
Beskrivelse : Den udbudte aftale omfatter levering af store traktorspredere kl. 2-3 veje uden befugtning (inkl. alle relevante delelementer) samt udvalgte reservedele, jf. bilag 2, kravspecifikationen og bilag 3, tilbudsliste.
Intern identifikator : 88.00.00-G01-3-24-02
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 44000000   Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144420   Saltspredere, 44113910   Materialer til vintervedligeholdelse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Vejle Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 300 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 820 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud af tildelingskriteriet pris
Beskrivelse : Delaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet pris. Ved den økonomisk mest fordelagtige pris forstås den lavest afgivende pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Der henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Vejle Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Vejle Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejle Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3 - Stor traktorspreder kl. 2-3 veje med befugtning
Beskrivelse : Den udbudte aftale omfatter levering af store traktorspredere kl. 2-3 veje med befugtning (inkl. alle relevante delelementer) samt udvalgte reservedele, jf. bilag 2, kravspecifikationen og bilag 3, tilbudsliste.
Intern identifikator : 88.00.00-G01-3-24-03
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 44000000   Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144420   Saltspredere, 44113910   Materialer til vintervedligeholdelse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Vejle Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 280 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 392 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud af tildelingskriteriet pris
Beskrivelse : Delaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet pris. Ved den økonomisk mest fordelagtige pris forstås den lavest afgivende pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Der henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Vejle Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Vejle Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejle Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 4 - Lille traktorspreder til fortov og sti
Beskrivelse : Den udbudte aftale omfatter levering af små traktorspredere til fortov og sti (inkl. alle relevante delelementer) samt udvalgte reservedele, jf. bilag 2, kravspecifikationen og bilag 3, tilbudsliste.
Intern identifikator : 88.00.00-G01-3-24-04
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 44000000   Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34144420   Saltspredere, 44113910   Materialer til vintervedligeholdelse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Vejle Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 900 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 660 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud af tildelingskriteriet pris
Beskrivelse : Delaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet pris. Ved den økonomisk mest fordelagtige pris forstås den lavest afgivende pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Der henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Vejle Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Vejle Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejle Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 7 530 176,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 10 542 246,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 7 530 176,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 5 738 726,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 099 090,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Epoke A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.00.00-G01-3-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 4 099 090,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 88.20.04-P27-29-24-01
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejle Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Henrik A. Fog A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 099 090,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 4 327 290,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 728 580,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 234 700,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Epoke A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.00.00-G01-3-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 234 700,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 88.20.04-P27-29-24-0
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejle Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Henrik A. Fog A/S
Tilbud :
Officielt navn : Boschung Scandinavia A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 234 700,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 3 131 610,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 409 612,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 292 580,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Epoke A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.00.00-G01-3-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 292 580,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 88.20.04-P27-29-24-03
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejle Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Henrik A. Fog A/S
Tilbud :
Officielt navn : Boschung Scandinavia A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 292 580,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 723 810,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 2 665 328,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 903 806,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Epoke A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.00.00-G01-3-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 1 903 806,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 88.20.04-P27-29-24-04
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 24/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Vejle Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Henrik A. Fog A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 903 806,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 2 018 934,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vejle Kommune
Registreringsnummer : ORG-29189900
Postadresse : Skolegade 1    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Amalie Rødsgaard-Rosenbeck
E-mail : amrod@vejle.dk
Telefon : 20468698
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Epoke A/S
Registreringsnummer : 14125345
Postadresse : Vejenvej 50    
By : Vejen
Postnummer : 6600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kurt Antonsen
E-mail : ka@epoke.dk
Telefon : 40350346
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Boschung Scandinavia A/S
Registreringsnummer : 20949805
Postadresse : Snedkervej 9    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Dahl
Telefon : 31491516
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Henrik A. Fog A/S
Registreringsnummer : 69685617
Postadresse : Lyngager 5-11    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Fog
E-mail : peter@hafog.dk
Telefon : 51200917
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 20917313-2568-4162-bb49-98f804d09771   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/06/2024   10:45:58 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/06/2024   10:50:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 367565-2024
EUT-S-nummer : 120/2024
Offentliggørelsesdato : 21/06/2024

Send til en kollega

0.047