23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 193-347339
Offentliggjort
06.10.2016
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(17.12.2016)
Safe-tec ApS
Industrivej 17B
4683 Rønnede

Bugseringssystem til brug med bjærgningsvogne


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16287180
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Vilhelm Rothe
Telefon: +45 72814251
E-mail: fmi-ja-s117@mil.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://forsvaret.dk/fmi/Pages/default.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bugseringssystem til brug med bjærgningsvogne.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34300000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsens (FMI) ønsker at anskaffe mellem 30 og 56 bugseringssystemer, der skal understøtte Forsvarets behov for bugsering. Bugseringssystemerne bugserer med 2 fikseringspunkter. For at være praktisk anvendeligt, skal bugseringssystemet overholde Arbejdstilsynets vægtkrav for enkeltdele.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen foretages i henhold til beskrivelsen i afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Datoen i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det fremgår af udbudsloven, at udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse kan benyttes under særlige omstændigheder. En af disse særlige omstændigheder, omfatter den situation hvor varer kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør, på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager (udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2).

Leverandøren af det ønskede system er ifølge Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) grundige markedsundersøgelser, den eneste leverandør der producerer et system, der opfylder Forsvarets behov, samt Arbejdstilsynets krav.

At andre leverandører ikke kan udvikle eller levere et andet produkt, der også opfylder FMI's behov, samt Arbejdstilsynets vægtkrav, er gentagende gange blevet påvist ved grundige markedsundersøgelser.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Indgåelse af kontrakt vedrørende anskaffelsen af en række bugseringssystemer, mellem 30 og 56

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
01/09/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Safe-tec ApS
27446590
Industrivej 17B
Rønnede
4683
Danmark
Telefon: +45 56315810
E-mail: mail@safe-tec.eu
NUTS-kode: DK022

Internetadresse:http://www.safe-tec.eu/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med den i afsnit V.2.3) nævnte leverandør. Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister i øvrigt kan der henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2016

Send til en kollega

0.048