23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 177-318182
Offentliggjort
14.09.2016
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Røde Kors Asylafdeling

Vindere

(03.02.2017)
Via Biler A/S
Christian X's Vej 203
8270 Højbjerg

(03.02.2017)
Skandinavisk Motor Compagny A/S
Park Alle 355
2605 Brøndby

Levering af biler til Røde Kors Asylafdeling


Røde Kors Asylafdeling

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Røde Kors Asylafdeling
Rosenørns Allé 31
Kontaktpunkt(er): Røde Kors Asylafdeling
Att: C. Martin Bræstrup-Olesen
1970 Frederiksberg C København
Danmark
Telefon: +45 35278564
Mailadresse: maol@redcross.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.Rødekors.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Andet: humanitær hjælpeorganisation
I.3) Hovedaktivitet
Andet: humanitær hjælpeorganisation
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Levering af biler til Røde Kors Asylafdeling.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
NUTS-kode
II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rammeaftale om levering af biler til Røde Kors Asylafdeling.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34100000, 34110000, 34111000, 34111100, 34111200, 34114400, 34115000, 34115200, 34130000, 34136000, 34136100, 34136200

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Delaftale 1
1) Kort beskrivelse
Personbiler.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34000000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Delaftale 2
1) Kort beskrivelse
Varebiler.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34000000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Delaftale 3
1) Kort beskrivelse
Minibusser.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34000000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Delaftale 4
1) Kort beskrivelse
Vans.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34100000, 34110000, 34111000, 34111100, 34111200, 34114400, 34115000, 34115200, 34130000, 34136000, 34136100, 34136200

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Rammeaftalen er underlagt Dansk Lovgivning. Uoverensstemmelser afgøres ved Ordregivers værneting.
III.1.4) Andre særlige vilkår
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den
anførte type beskrevet i udbudsmateriale.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal fremsende en referenceliste visende et antal sammenlignelige og repræsentative leverancer på minimum 25 biler / år de seneste 2 år med angivelse af bilmærke, model, leverancetidspunkt, beløb samt køber.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
17.10.2016 - 14:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
VI.2) Oplysninger om EU-midler
VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Københavns Byret
Domhuset, Nytorv
1450 København K
Danmark
Mailadresse: kobenhavn@domstol.dk
Telefon: +45 99687040
Internetadresse: www.domstol.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12.9.2016

Send til en kollega

0.047