23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Udbud på indkøb og levering af tanksprøjte


Fællesindkøb Midt

194270-2024 - Resultater
Danmark – Transportudstyr og transporthjælpemidler – Udbud på indkøb og levering af tanksprøjte
OJ S 66/2024 03/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Horsens Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud på indkøb og levering af tanksprøjte
Beskrivelse : Der er tale om et enkeltstående, konkret indkøb af én tanksprøjte i henhold til kravspecifikationen
Identifikator for proceduren : 40795851-8503-4b3c-8f30-f0b8873612eb
Intern identifikator : 88.00.00-P00-37-23
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 787 940,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud på indkøb og levering af tanksprøjte
Beskrivelse : Der er tale om et enkeltstående, konkret indkøb af én tanksprøjte i henhold til kravspecifikationen
Intern identifikator : 88.00.00-P00-37-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 20/12/2023
Varigheds slutdato : 20/12/2025
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 787 940,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 515157-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris for tanksprøjte i henhold til kravspecifikationen og de tilbudte ydelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 56

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionalitet og kvalitet
Beskrivelse : Funktionelle og kvalitative parametre som oplistet på tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 28

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Arbejdsmiljø
Beskrivelse : Arbejdsmiljøparametre som oplistet på tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 16
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fællesindkøb Midt
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Fællesindkøb Midt
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Horsens Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Horsens Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Horsens Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 787 940,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : RK Brand & Teknik A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.00.00-P00-37-23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Indkøb af tanksprøjte
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Horsens Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : Chr M Østergaards Vej 4    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peder van Roest Dahl
E-mail : pvrd@fikm.dk
Telefon : 23431656
Internetadresse : https://fikm.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Horsens Kommune
Registreringsnummer : 29189889
Afdeling : Sydøstjyllands Brandvæsen
Postadresse : Endelavevej 5    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peder van Roest Dahl
E-mail : pvrd@fikm.dk
Telefon : 76292105
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : RK Brand & Teknik A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 26024935
Postadresse : Nordbakken 7    
By : Ringe
Postnummer : 5750
Land : Danmark
Telefon : 62621212
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e92ed82a-2c7f-44c2-85e7-475a6051c4ca   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/04/2024   09:03:42 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/04/2024   09:05:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 194270-2024
EUT-S-nummer : 66/2024
Offentliggørelsesdato : 03/04/2024

Send til en kollega

0.046