23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 162-292372
Offentliggjort
24.08.2016
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Roskilde Kommune

Vindere

3. Kørsel af børn for Specialbørnehaven Bjerget

(27.10.2016)
Handicap-Befordring A/S
Korskildelund 2
2670 Greve

2. Skolekørsel til tilbud under Special Center Roskilde (SCR)

(27.10.2016)
Handicap-Befordring A/S
Korskildelund 2
2670 Greve

4. Liftkørsel for Special Center Roskilde (SCR Kommunikation)

(27.10.2016)
Handicap-Befordring A/S
Korskildelund 2
2670 Greve

1. Kørsel af borgere til og fra daghjem samt til og fra træning

(27.10.2016)
Handicap-Befordring A/S
Korskildelund 2
2670 Greve

Opdateringer

Rettelse
(01.09.2016)

II.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Hoved-CPV-kode
I stedet for:
Læses:

Udbud af visiteret kørsel


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Roskilde Kommune
29189404
Rådhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Belma Ozupek
Telefon: +45 46313051
E-mail: belmao@roskilde.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=170290&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=170290&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af visiteret kørsel.

 

Sagsnr.: 283116
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34120000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I henhold til bl.a. sundhedslovens § 22, servicelovens § 41, lov om special undervisning til voksne § 5 og folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2 har Roskilde Kommune befordringsforpligtelse for syge og invaliderede borger. På baggrund heraf, ønsker Roskilde Kommune at udbyde en række befordringsopgaver indenfor disse områder. Udbuddet består af følgende opgaver, der er fordelt på 4 delaftaler:

1. Kørsel af borgere til og fra daghjem samt til og fra træning

2. Skolekørsel til tilbud under Special Center Roskilde (SCR)

3. Kørsel af børn for Specialbørnehaven Bjerget

4. Liftkørsel for Special Center Roskilde (SCR Kommunikation).

Der kan bydes på 1, flere eller alle delaftaler af samme leverandør. For hver delaftale agter Roskilde Kommune at indgå kontrakt med 1 leverandør. Det er udbyders forventning, at der kan opnås en række fordele ved at udbyde opgaverne sammen, herunder optimering af kørselssammensætningen, tilbudspriser og anvendelse af materiel.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Der kan bydes med en kombinationsrabat når der bydes på flere delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1. Kørsel af borgere til og fra daghjem samt til og fra træning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115200
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 vedrører kørsel af borgere til og fra daghjem, daghjem for blinde samt kørsel til og fra træning. Der er i alt 6 daghjem i Roskilde Kommune, hvoraf den ene er et daghjem specielt egnet til borgere med demenssygdomme og et andet daghjem for blinde og svagsynede. Bortset fra daghjemmet i Æblehaven 74, 4000 Roskilde og daghjemmet for blinde og svagsynede (beliggende i Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde), er daghjemmene placeret på Roskilde Kommunes plejecentre, og her bliver der tilbudt mange forskellige aktiviteter for eksempel sang, underholdning, gymnastik, træning og hyggeligt socialt samvær med andre ældre.

I hovedtræk går opgaven ud på, at borgerne skal køres til og fra daghjemmene/ træning og der er visse krav der skal overholdes både ved afsætning og afhentning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2017
Slut: 31/07/2018
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 2 gange 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten med option på 2 gange 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

2. Skolekørsel til tilbud under Special Center Roskilde (SCR)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115200
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 vedrører skolekørsel til tilbud under Special Center Roskilde (SCR). SCR består af 4 afdelinger, hvoraf den ene afdeling (SCR Kommunikation) vedrører delaftale 4.

De øvrige 3 afdelinger, som delaftale 2 regulerer, består af SCR Fjordskolen Lysholm, SCR Fjordskolden Hedevang og SCR Ungdom.

Opgaven går ud på at eleverne skal køres mellem bopæl og skolen hver dag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2017
Slut: 31/07/2018
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 2 gange 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten med option på 2 gange 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

3. Kørsel af børn for Specialbørnehaven Bjerget

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115200
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3 vedrører kørsel af børn, i alderen fra 0 til 6 år, for Specialbørnehaven Bjerget, som er beliggende på Lysalleen 33, 4000 Roskilde. Børnehaven modtager børn med psykiske, fysiske eller multiple funktionsnedsættelser, samt børn med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser, fra såvel Roskilde Kommune som fra øvrige kommuner.

Udbuddet omhandler alene kørsel af børn til specialbørnehaven, dvs. transport mellem hjem og institution. Derudover kan der være behov for kørsel i forbindelse med aflastning, hvor leverandøren vil skulle stå til rådighed. Aflastning vil typisk finde sted i Institution Skelbakken, Karlslunde, hvorfor børnene skal afsættes og afhentes derfra.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2017
Slut: 31/07/2018
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 2 gange 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten med option på 2 gange 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

4. Liftkørsel for Special Center Roskilde (SCR Kommunikation)

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115200
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 4 vedrører liftkørsel for Special Center Roskilde (SCR) Kommunikation, som er beliggende på Elisagårdsvej 7, 4000 Roskilde og som er den ene afdeling ud af 4 under SCR.

SCR Kommunikation tilbyder tværfaglig udredning, undervisning og rådgivning primært til voksne med kommunikationsvanskeligheder. På baggrund heraf, skal leverandør være opmærksom på, at der er tale om befordring af borgere der har kommunikationsvanskeligheder.

Kørsel vil som hovedregel foregå mellem SCR Kommunikation på Elisagårdsvej 7 i Roskilde og borgernes bopæl.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2017
Slut: 31/07/2018
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 2 gange 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten med option på 2 gange 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Til brug for egnethedsvurderingen skal tilbudsgiver som foreløbigt dokumentation udfylde en ESPD.

Tilbudsgiver skal have gyldig tilladelse til erhvervsmæssigt persontransport dækkende de delaftaler der bydes på, bl.a. en EP-tilladelse, såfremt der anvendes køretøjer til befordring af højst 9 personer (chaufføren inkluderet).

Tilbudsgiver skal i hele kontraktperioden være i besiddelse af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, som enten er udstedt i henhold til busloven (LBK nr. 1050 af 12.11.2012) eller i henhold til taxaloven (LBK nr. 107 af 30.1.2013).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/03/2017
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/09/2016
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2016

Send til en kollega

0.082