23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Affaldssystemer til Horsens Kommunes kommunale ejendomme


Fællesindkøb Midt

154115-2024 - Resultater
Danmark – Transportudstyr og transporthjælpemidler – Affaldssystemer til Horsens Kommunes kommunale ejendomme
OJ S 53/2024 14/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Horsens Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Affaldssystemer til Horsens Kommunes kommunale ejendomme
Beskrivelse : Udbuddet vedrører etablering af 17 overjordiske/delvist nedgravede affaldssystemer.
Identifikator for proceduren : 635ad7d6-0db4-4402-9517-3bfc01dc1dd5
Tidligere bekendtgørelse : 5b062b72-dac1-4dc5-9edf-8d78a1bedc34-01
Intern identifikator : 88.00.00-P00-44-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde, kan ske ved fremsendelse af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende for udenlandske virksomheder).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Affaldssystemer til Horsens Kommunes kommunale ejendomme
Beskrivelse : Udbuddet vedrører etablering af 17 overjordiske/delvist nedgravede affaldssystemer.
Intern identifikator : 88.00.00-P00-44-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2024
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde, kan ske ved fremsendelse af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende for udenlandske virksomheder).
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet evalueres på baggrund den totale estimerede omsætning på aftalen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Delkriterier fremgår af udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Horsens Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Horsens Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Horsens Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 694,50   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Joca Trading A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.00.00-P00-44-23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 88.00.00-P00-44-23
Titel : Affaldssystemer til Horsens Kommunes kommunale ejendomme
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 26/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Horsens Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : Chr M Østergaards Vej 4    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lina Elkær
E-mail : lielk@fikm.dk
Telefon : 76292018
Internetadresse : https://fikm.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Horsens Kommune
Registreringsnummer : 29189889
Postadresse : Chr. M. Østergaards Vej 4    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lina Elkær
E-mail : lielk@fikm.dk
Telefon : 76292018
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Joca Trading A/S
Registreringsnummer : 18660830
Afdeling : Fællesindkøb Midt
Postadresse : Industrivej 8    
By : Vinderup
Postnummer : 7830
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
E-mail : joca@joca.dk
Telefon : 97443666
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6298d9b9-d01c-41a5-a1bc-bc28a26d9511   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/03/2024   12:37:06 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/03/2024   12:37:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 154115-2024
EUT-S-nummer : 53/2024
Offentliggørelsesdato : 14/03/2024

Send til en kollega

0.078