23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vordingborg Kommune

Udbud på befordring af visiterede borgere og kørsel af skolebusruter for Vordingborg Kommune


Vordingborg Kommune

110841-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Udbud på befordring af visiterede borgere og kørsel af skolebusruter for Vordingborg Kommune
OJ S 38/2024 22/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vordingborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud på befordring af visiterede borgere og kørsel af skolebusruter for Vordingborg Kommune
Beskrivelse : EU-UDBUD MED FORHANDLING PÅ INDKØB AF BEFORDRING AF KOMMUNALT VISITEREDE BORGERE TIL OG FRA UNDERVISNING, DAGCENTER MM. SAMT SKOLEBUSKØRSEL I VORDINGBORG KOMMUNE
Identifikator for proceduren : bb396284-6d89-404f-aed5-81a048145efd
Tidligere bekendtgørelse : a3005b18-1328-4e34-80ed-def7edb961a1-01
Intern identifikator : 001
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven §61 jf. LBK nr. 10 af 06/01/2023 (Gældende). Kommunen kan vælge at tildele opgaven på grundlag af det indledende tilbud, uden at indlede forhandlinger med de bydende tilbudsgivere.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 34120000   Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 176 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Bilag 05 er ikke uploadet af hensyn til beskyttelse af udvalgte oplysninger. Interesserede aktører skal rette henvendelse til Konsulent Jesper Zangenberg på e-mail jz@ikrcg.com og få fremsendt dokumentet. Ordregiver opfordrer interesserede aktører til at stille spørgsmål til materialet hurtigst muligt, da besvarelse af spørgsmål i perioden 15.12.2023 til 08.01.2024 alene vil ske i begrænset omfang.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud på befordring af visiterede borgere og kørsel af skolebusruter for Vordingborg Kommune
Beskrivelse : EU-UDBUD MED FORHANDLING PÅ INDKØB AF BEFORDRING AF KOMMUNALT VISITEREDE BORGERE TIL OG FRA UNDERVISNING, DAGCENTER MM. SAMT SKOLEBUSKØRSEL I VORDINGBORG KOMMUNE
Intern identifikator : 001
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 34120000   Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten kan forlænges med 2 x 24 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges med 2 x 24 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 176 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Bilag 05 er ikke uploadet af hensyn til beskyttelse af udvalgte oplysninger. Interesserede aktører skal rette henvendelse til Konsulent Jesper Zangenberg på e-mail jz@ikrcg.com og få fremsendt dokumentet. Ordregiver opfordrer interesserede aktører til at stille spørgsmål til materialet hurtigst muligt, da besvarelse af spørgsmål i perioden 15.12.2023 til 08.01.2024 alene vil ske i begrænset omfang.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Kvalitet og pålidelighed
Beskrivelse : Pris 70 % Kvalitet og pålidelighed 30 % Se mere i udbudsbetingelser
Vægtning (pointantal, præcis) : 1
5.1.12.
Udbudsvilkår
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Nævnenes hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Vordingborg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Vordingborg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Nævnenes hus
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vordingborg Kommune
Registreringsnummer : 29 18 96 76
Postadresse : Valdemarsgade 43    
By : Vordingborg
Postnummer : 4760
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steen Jensen
E-mail : sj@ikrcg.com
Telefon : +45 20515657
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Nævnenes hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : 72 40 56 00
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5a81a1da-abeb-497c-aece-4e70efcb18f3   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/02/2024   09:37:57 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/02/2024   15:02:09 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 110841-2024
EUT-S-nummer : 38/2024
Offentliggørelsesdato : 22/02/2024

Send til en kollega

0.078