23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 138-250569
Offentliggjort
20.07.2016
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredensborg Kommune

Vindere

(03.11.2016)
Autohuset Hørsholm

Motorkøretøjer


Fredensborg Kommune

Forenklet udbudsbekendtgørelse om et dynamisk indkøbssystem

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Fredensborg Kommune
Egevangen 3 B, Brønsholm
Att: Mona Høst
2980 Kokkedal
Danmark
Mailadresse: moh@fredensborg.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/45869493.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/45869493.aspx

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Den ordregivende myndigheds / ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Indkøb af 2 biler til Hjemmeplejen i Fredensborg Kommune og en minibus til Center for Børn og Familie i Fredensborg Kommune.
II.2) Kontrakttype
Varer
II.3) Kort beskrivelse af den pågældende kontrakt:
Fredensborg Kommune ønsker at indkøbe 2 hjemmepleje biler (lille jf. kravspecifikationen) og en minibus til Center for Børn og Familie i Fredensborg Kommune.
Der ønskes anvendt optionerne 1, 7, 8, 13b, 16, 17a, med forbehold for ændringer, det vil blive endeligt fast i den efterfølgende invitation til de firmaer der er optaget.
Denne publicering er en invitation til tilbudsgivere om at søge optagelse i det Dynamiske indkøbs System (DPS) inden det næste konkrete indkøbsopgave bliver udsendt til de firmaer, som er optaget i DPS'en.
Derfor skal de firmaer, som er optaget i det Dynamiske Indkøbs System (DPS), ikke foretage sig yderligere før de modtager invitationen på indkøbsopgaven.
II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34100000

II.5) Den pågældende kontrakts mængde eller omfang:

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.2.2) Tidligere offentliggørelse (udbudsbekendtgørelse)med flere oplysninger om det dynamiske indkøbssystem

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 167-297616 af 2.9.2014

IV.2.3) Frist for indsendelse af vejledende bud på den pågældende kontrakt
3.8.2016 - 12:37
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Yderligere oplysninger:
VI.2) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.7.2016

Send til en kollega

0.047