23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Langeland Kommune

Levering af 16 fabriksnye biler til Langeland Kommune


Langeland Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Langeland Kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering af 16 fabriksnye biler til Langeland Kommune
Beskrivelse :  Langeland Kommune udbyder hermed en vareindkøbskontrakt vedrørende levering af 16 fabriksnye biler til kommunens afdeling for Vej Park og Ejendomme.Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud med 5 delaftaler:1 stk. Pick Up med 4x42 stk. Ladbiler, 5 ton2 stk. Autotransporter med knæklad, med ramper til kørekort B5 stk. Kassebiler, transitstørrelse6 stk. Ladbiler, transporterBilerne skal leveres i perioden 1. marts 2024 - 31. august 2024.
Identifikator for proceduren :  e00cd096-5e96-485e-bbaa-bcc600df8966
Tidligere bekendtgørelse :  ea5e251c-83d0-4c73-b64f-aad15f41d163-01
Intern identifikator :  23/6476
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Langeland Kommune kan oplyse, at vi ikke kan tildele kontrakt, da der er mangel på konkurrence, hvorfor vi ikke kan markedsafdække.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34136000 Varevogne
Yderligere klassificering ( cpv ):  34110000 Personbiler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34113000 Køretøjer med firehjulstræk
Yderligere klassificering ( cpv ):  34115000 Andre personbiler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34131000 Åbne varevogne
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Mjølbyvej 8
By :  Rudkøbing
Postnummer :  5900
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Levering af 16 fabriksnye biler til Langeland Kommune
Beskrivelse :  Langeland Kommune udbyder hermed en vareindkøbskontrakt vedrørende levering af 16 fabriksnye biler til kommunens afdeling for Vej Park og Ejendomme.Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud med 5 delaftaler:1 stk. Pick Up med 4x42 stk. Ladbiler, 5 ton2 stk. Autotransporter med knæklad, med ramper til kørekort B5 stk. Kassebiler, transitstørrelse6 stk. Ladbiler, transporterBilerne skal leveres i perioden 1. marts 2024 - 31. august 2024.
Intern identifikator :  23/6476
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34136000 Varevogne
Yderligere klassificering ( cpv ):  34110000 Personbiler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34113000 Køretøjer med firehjulstræk
Yderligere klassificering ( cpv ):  34115000 Andre personbiler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34131000 Åbne varevogne
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Mjølbyvej 8
By :  Rudkøbing
Postnummer :  5900
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,500,000 DKK
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Langeland Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Langeland Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Langeland Kommune
Registreringsnummer :  29188955
Afdeling :  Økonomi og Indkøb
Postadresse :  Fredensvej 1
By :  Rudkøbing
Postnummer :  5900
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Bena Benita Arifovic Have
Telefon :  +45 63516023
Fax :  +45 62572821
Denne organisations roller :
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  3e58c4f8-8c5a-4a6b-9cc1-4ea735077c7d -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-18Z 13:18:09Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00038143-2024
EUT-S-nummer :  14/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-19Z

Send til en kollega

0.047