23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aalborg Forsyning

Levering af i alt 5 stk. fabriksnye og færdigopbyggede lastbiler


Aalborg Forsyning

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Aalborg Forsyning
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering af i alt 5 stk. fabriksnye og færdigopbyggede lastbiler
Beskrivelse :  Leverancen omfatter levering af i alt 5 lastbiler med følgende opbygning: 2 stk. fabriksnye 2-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbiler færdigopbyggede med 2-kammer renovationsaggregat samt 3 stk. fabriksnye 3-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbiler færdigopbyggede med 2-kammer renovationsaggregat. Aftalen er opdelt i 2 delaftaler.
Identifikator for proceduren :  2a309eb0-c9a3-4d1f-969d-3bbac6e6623e
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  11,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1
Beskrivelse :  Delaftale 1 omhandler 2 stk. fabriksnye 2-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbiler færdigopbyggede med 2-kammer renovationsaggregat.
Intern identifikator :  Delaftale 1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  5,000,000 DKK
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2
Beskrivelse :  Delaftale 2 omhandler 3 stk. fabriksnye 3-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbiler færdigopbyggede med 2-kammer renovationsaggregat.
Intern identifikator :  Delaftale 2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,000,000 DKK
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  10,259,672 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Volvo Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Delaftale 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0001
Værdien af resultatet :  3,967,874 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Delaftale 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-15+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-14+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Volvo Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Delaftale 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0002
Værdien af resultatet :  6,291,798 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Delaftale 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-15+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-14+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Aalborg Forsyning
Registreringsnummer :  ORG-33 16 46 10
Postadresse :  Norbis Park 100
By :  Vodskov
Postnummer :  9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Troels Lind Riishøj
Telefon :  25199248
Internetadresse :  https://aalborgforsyning.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Volvo Danmark A/S
Registreringsnummer :  56147713
Postadresse :  Højager 7
By :  Taastrup
Postnummer :  2630
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Peter Dahl Maix
E-mail :  Peter.dahl@volvo.com
Telefon :  41734017
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0001 LOT-0002
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  cee39e39-5516-4f03-b362-35192b28aaf2 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-12Z 09:30:34Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00026507-2024
EUT-S-nummer :  10/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-15Z

Send til en kollega

0.044