23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 229-721201
Offentliggjort
28.11.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Udbud af el-varevogne


DIN Forsyning A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DIN Forsyning A/S
CVR-nummer: 32661149
Postadresse: Ulvsundvej 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Saarup Mortensen
E-mail: hesm@dinforsyning.dk
Telefon: +45 74747542
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af el-varevogne

Sagsnr.: S2022 - 03647
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144900 El-køretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af 14 fabriksnye el-varevogne til DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Affald A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Varme A/S (herefter benævnt Ordregiver)

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 654 922.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

En stor el-varevogn

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
34136200 Kassevogne
34144900 El-køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og Varde Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En stor el-varevogn

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det skal være muligt for Ordregiver at tilkøbe yderligere en el-varevogn på delaftale 1, som nærmere beskrevet i Bilag A – Kravspecifikation og i Udbudsbetingelsernes afsnit 5.1, under samme betingelser som angivet i udbudsmaterialet og Tilbudsgivers tilbud indtil 18 måneder efter tilbudsfristens udløb.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fire mindre el-varevogne

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
34136200 Kassevogne
34144900 El-køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og Varde Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fire mindre el-varevogne

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det skal være muligt for Ordregiver at tilkøbe yderligere en el-varevogn på delaftale 2, som nærmere beskrevet i Bilag A – Kravspecifikation og i Udbudsbetingelsernes afsnit 5.1, under samme betingelser som angivet i udbudsmaterialet og Tilbudsgivers tilbud indtil 18 måneder efter tilbudsfristens udløb.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

En el-varevogn

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
34136200 Kassevogne
34144900 El-køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og Varde Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En el-varevogn

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

To el-varevogne

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
34136200 Kassevogne
34144900 El-køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og Varde Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

To el-varevogne

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

En el-varevogn

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
34136200 Kassevogne
34144900 El-køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og Varde Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En el-varevogn

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 129-411529
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delkontrakt 1 - En stor eldrevet varevogn

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/11/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bjarne Nielsen A/S
CVR-nummer: 31943140
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6705
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 404 356.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delkontrakt 2 - Fire mindre eldrevne varevogne

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bjarne Nielsen A/S
CVR-nummer: 31943140
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 090 044.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delkontrakt 3 - En eldrevet varevogn

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/11/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bjarne Nielsen A/S
CVR-nummer: 31943140
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6705
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 294 302.00 DKK / Højeste bud: 314 090.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delkontrakt 4 - Fem eldrevne varevogne

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delkontrakt 5 - To eldrevne varevogne

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/11/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bjarne Nielsen A/S
CVR-nummer: 31943140
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6705
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 588 660.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delkontrakt 6 - En eldrevet varevogn

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bjarne Nielsen A/S
CVR-nummer: 31943140
Postadresse: Storegade 229
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6705
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 340 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 277 560.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk.1-3 og § 136.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et bekræfte, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137

 Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1.

 Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

 Tilbudsgiveren har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion jf. udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 4

 Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

Tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af de anførte udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra deltagelse og vil således ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke hvis Tilbudsgiver er i stand til at dokumentere sin pålidelighed i overensstemmelse med betingelserne i Udbudslovens § 138.

Den udbudte kontrakt er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022. Den udbudte kontrakt kan således ikke tildeles til en russisk virksomhed, en russisk kontrolleret virksomhed eller en virksomhed, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en russisk virksomhed eller en russisk kontrolleret virksomhed, jf. den nærmere afgrænsning i forordningens artikel 5k, stk. 1.

Anvendelse af underleverandører og støtteenheder fra Rusland, eller forbindelse til Rusland, kan påvirke muligheden for tildeling af kontrakten, jf. forordningens artikel 5k, stk. 1

Ordregiver kræver derfor, at Tilbudsgiver skal understøtte sit tilbud med et underskrevet Bilag I – Tro- og loveerklæring Forordning 2022 576 (Tro- og loveerklæring på manglende russisk involvering).

Inden Ordregiver tildeler kontrakten, vil Ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD fra den vindende Tilbudsgiver. Som dokumentation for ikke at være omfattet af de ovenfor nævnte udelukkelsesgrunde skal den vindende Tilbudsgiver kunne fremlægge en anmærkningsfri Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen med oplysninger fra ATP, Skifteretten, Skattestyrelsen og Kriminalregistret

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2023

Send til en kollega

0.062